25. november 2019

Skriftlig matematikeksamen i gymnasiet bør redesignes

Matematikdidaktik

Britta Eyrich Jessen, Københavns Universitet, har undersøgt, hvilket potentiale eksamensformerne har for undersøgelsesbaseret matematikundervisning i gymnasiet og har fundet, at de nuværende eksamensformer ikke er indrettet til at drive en ændring fra den klassiske matematikundervisning til en mere undersøgelsesbaseret form.

Indenfor både matematik- og naturfagsdidaktik har der igennem en længere årrække været gjort indsatser for at ændre undervisningen i skole og gymnasium fra mere klassisk transmission af viden (tavleundervisning efterfulgt af simple øvelser og opgaver) til mere undersøgelsesbaseret undervisning, der tager afsæt i et mere åbent problem, undren eller spørgsmål. Inden for den Antropologiske Teori for Didaktik kaldes dette nye undervisningsparadigme ’Questioning the World’.
I artiklen Questioning the world by questioning the exam undersøger adjunkt Britta Eyrich Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, rammebetingelserne for at introducere dette nye paradigme i gymnasiets matematikundervisning. Særligt er eksamener i fokus her og hvilke potentialer, der ligger i disse på trods af, at de ikke som sådan er designet til at evaluere elever, der har modtaget undersøgelsesbaseret undervisning.
Britta Eyrich Jessen konkluderer, at om end vi har nogle eksamensformer, der kan spille sammen med undersøgelsesbaseret undervisning, så er de ikke indrettet til at kunne drive et paradigmeskift, hvilket fx vil kræve en væsentlig anderledes skriftlig eksamen.
 
Læs hele artiklen Questioning the world by questioning the exam

Reference

Jessen, B. E. (2019). Questioning the world by questioning the exam. Educaçao Matemática Pesquissa , 21(4), 127-141. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i4p127-141