16. september 2019

STEM pipeline metaforen er vildledende

Rekruttering

Metaforen om en STEM pipeline som unge siver ud af gennem uddannelsessystemet, er vildledende, fordi den antyder en envejs og lineær bevægelse, som ikke finder sted. Dette argumenterer adjunkt Eva Lykkegård, Århus Universitet (nu Syddansk Universitet) og professor Lars Ulriksen, Københavns Universitet for i en forskningsartikel.

Adjunkt Eva Lykkegaard, Århus Universitet (nu Syddansk Universitet) og professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet argumenterer i deres artikel In and out of the STEM pipeline – a longitudinal study of a misleading metaphor for, at metaforen om en STEM pipeline som unge siver ud af gennem uddannelsessystemet, er vildledende, fordi den antyder en envejs og lineær bevægelse. Dette viser sig ikke at være tilfældet. Der er derimod trafik både ind og ud af STEM – også efter studentereksamenen. Selv om få studerende giver udtryk for at være i tvivl om deres uddannelsesspor ved slutningen af gymnasiet, er der alligevel mange, som ændrer planer inden for det følgende halvandet år.

Resultatet sætter spørgsmålstegn ved, om indsatser for at gøre unge interesserede i at søge ind på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, kun skal rette sig mod børn og unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Ved at følge en gruppe gymnasieelever gennem flere år viser studiet, at nogle unge vælger at gå ind i STEM-pipelinen igen efter de er blevet studenter, selv om de først havde tænkt i andre retninger. Pipeline-metaforen tilskynder til at fokusere på de første barndoms- og ungdomsår i indsatser for at vække interesse, men dermed overser man muligheden for at vække interessen hos nogen, som tilsyneladende var tabt for STEM.

Figur: Deltagernes uddannelsesbaner (N = 209). De angivne procenter og bredden på de stiplede pile angiver, hvor stor en andel af de studerende som på et givent refleksionstidspunkt udtrykte en interesse for at søge ind på en uddannelse inden for de enkelte grupper af uddannelser.
Uddannelsesgrupperne er STEM (teknik og naturvidenskab – blå ), sundhed (rød), andet  (grøn) og ikke sikker på valget (orange.
De tre tidspunkter er halvandet år inden studentereksamen (venstre), ved tidspunktet for studentereksamen (midten) og halvandet år efter studentereksamenen (højre).

Fra artiklen: Eva Lykkegaard & L. Ulriksen (2019) In and out of the STEM pipeline – a longitudinal study of a misleading metaphor, International Journal of Science Education, 41:12, 1600-1625, DOI: 10.1080/09500693.2019.1622054