Christine Holm

Christine Holm

specialkonsulent

Cand. Scient. i matematik og historie

Ansættelser  

2004 - i dag
Konsulent på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, http://www.ind.ku.dk/.

1997 - 2004
Gymnasielærer i matematik og historie på Virum Gymnasium.
Medvirkede i årene 2001-2004 i udviklingsprojektet "Matematik og Naturfag i verdensklasse" i delprojekt om overgangen fra folkeskole til gymnasium.

1996 - 1997
Årsvikar i matematik og historie på Taarnby Gymnasium

1994 - 1995
Studenterunderviser i matematik på Roskilde Universitetscenter (kurset Lineær Algebra på Åben Uddannelse)

Uddannelse

1999, Gymnasiepædagogikum i matematik og historie 

1996, Cand. Scient. i matematik og historie,  Roskilde Universitetscenter
Speciale i matematikkens didaktik med specialerapporten: "Modelkompetencer - udvikling og afprøvning af et begrebsapparat" (med Nina Skov Hansen og Kristin Troels-Smith). Vejleder: Morten Blomhøj. Rapporten er publiceret i serien "tekster fra IMFUFA", nr 321

 

 

 

Uddannelse

cand.scient. i matematik og historie fra Roskilde Universitet, 1996. Speciale i matematikkens didaktik.

ID: 1544739