Martin Patrick Speirs

Martin Patrick Speirs

Undervisningsassistent

Min forskningområde er algebraisk topologi og aritmetisk geometri. Jeg er særligt interesseret i: Topologisk Hochschild homologi (og alle varianter deraf), ækvivariant stabil homotopiteori, p-adisk cohomologiteori, p-adisk Hodgeteori, algebraisk K-teori og Witt vektorer.

For mere information se gerne på min hjemmeside.

ID: 135863531