Poster session 2 Se NAT- og FARMA-adjunkternes bud på effektiv undervisning

Lige som ved sidste års session blev der præsenteret en rigdom af viden om mulighederne for forbedring af undervisningen ved NAT og FARMA. Denne poster session afslutter den teoretiske del af adjunktpædagogikum, KNUD, for 2007-2008. Poster'ne blev præsenteret onsdag den 20. august 2008.

Posteroverskrifter

 • Implementering af ugesedler som pædagogisk redskab på kurset Almen og Uorganisk Kemi (A21-1, A21-2)
  Helle Rüsz Hansen
 • Kemikernes og biokemikernes læringsvanskeligheder i Introduktion til Matematik (MatIntro)
  Solvejg Jørgensen
 • Aktivering af tilhørere i forbindelse med studenterpræsentationer
  Kaare Teilum
 • Barrierer for indlæring af statistik
  Peter A. Stæhr
 • Deltageraktivitet og konstruktiv alignment i 'Marinbiologi' 1, og 2Karin E. Ulstrup
 • Holddeling efter indgangsniveau i kemi på Bioanalytikeruddannelsen i København
  Rolf Andersen
 • Implementering af situationsbeskrivelser som oplæg til projektarbejde på 1. semester på BioanalytikeruddannelsenIsa Neimann Thomasen
 • Student activation by using lecture/lab hybrid teaching - reflections 
  Albin Sandelin
 • Studenteraktiverende seminarbaseret undervisning
  Mette Elstrup Steeman & Martin V. Sørensen
 • Revision on laboratory exercise course in pharmaceutical technology (F-24-2) - Stefanía Guðlaug Baldursdóttir