Konference om den nye skriftlighed i matematikundervisningen – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Begivenheder > 2008 > Skriftlighed i matemat...

Konference om den nye skriftlighed i matematikundervisningen

Se også:

Reformen af ungdomsuddannelserne har introduceret nye typer af skriftlig fremstilling i matematikfaget, fx:

  • Skriftligt arbejde som ikke testes ved en skriftlig eksamen (stx matC)
  • Matematikrapporter i HF
  • Synopsisopgaver
  • Flerfaglige projektopgaver hvor matematik indgår som det ene fag

Der behov for at indsamle og dele erfaringer med at undervise i desse nye typer af skriflig matematisk fremstilling og for at diskutere evalueringskriterier i forhold til produkterne. Der er også behov for at diskutere IT- og CAS-værktøjernes anvendelse i forbindelse med skriftlig fremstilling i matematik.

Matematiklærerforeningen for gymnasiet har i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik søgt og fået bevilget midler fra UVM til et udviklingsprojekt inden for dette område.

Konferencedagen markerer starten på dette projekt og alle interesserede matematiklærere opfordres til at deltage. Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og debat, og diskussionerne fra konferencen vil være afsættet for det videre arbejde med udviklingsprojektet.

Deltagelse i konferencen er gratis, men tilmelding er påkrævet. Program følger nedenfor.

Tilmelding senest 8. april. Gymnasielærere tilmelder sig pr. mail til LMFK. Oplys navn og skole.

Studerende og undervisere fra KU som ønsker at deltage i konferencen kan henvende sig til Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Program for dagen

Printvenlig version: Program i pdf-format

 Tidspunkt
 Oplæg om - og - af
 09.00-10.00

 Ankomst og kaffe/te

 10.00-10.15  Velkomst og oplæg til konferencen.
Carl Winsløw og Bjørn Grøn
 10.15-11.00

 Problemorienteret projektarbejde i matematisk modellering: erfaringer fra et efteruddannelseskursus.
Tinne Hoff Kjeldsen

 11.00-11.30  IT-CAS - og den skriftlige dimension i matematikundervisningen .
Mette Andreasen,
 11.30-12.00  Temaopgave-format.
Carl Winsløv
 12.00-12.30  Solo-taksonomien og matematikundervisningen.
Bodil Bruun
 12.30-13.30  Frokost
13.30-15.30 -Workshop 1

 Synopsis i AT-sammenhæng.
Hanne Hautop

 13.30-15.30 -Workshop 2  IT-CAS - hvordan formidles anvendelsen af redskaberne på en meningsfuld måde i en skriftlig opgave.

Bodil Bruun

 13.30-15.30 -Workshop 3

 Mat C - skriftlige rapporter og opgaver som indgår i undervisningen uden at der er skriftlig eksamen (men som kan indgå i mundtlig eksamen).
Erik von Essen og Morten Overgaard Nielsen

 13.30-15.30 -Workshop 4


 Den sammenhængende akademiske opgave (SR-opgave og ditto projekt)
Bjørn Grøn

 15.30-16.00

 Plenum - nedsættelse af arbejdsgruppe