Brudte lineære funktioner i rammerne af tysk fritidsmatematik

Specialeforsvar ved Nadja Ussingkær.

Vejleder: Carl Winsløw
Censor: Bettina Dahl Søndergaard, AU

Abstract

I Berlin har fritidsmatematik eksisteret siden 1970erne med en god tilslutning af elever med særlig interesse og evne for matematik. Hver uge bruger de en eftermiddag på at gå til matematik ligesom når andre går til sport. Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan matematikken formidles, så eleverne får lyst til at bruge deres fritid på matematik.

Observationerne blev foretaget i en elevgruppe på niende klassetrin, som blev undervist i brudte lineære funktioner. Undervisningen er analyseret ud fra teorien om didaktiske situationer ved hjælp af diktafon optagelser, notater, undervisningsmaterialer og kopier af elevernes opgavebesvarelser.

Undervisningen viste sig at være underlagt et forudarbejdet undervisningsmateriale, der fungerede som et pensum for undervisningen. Derigennem opstod et unødigt tidspres, hvilket prægede samspillet mellem lærer og elever.

Begrebet fritidsmatematik findes i  flere udformninger. Den udgave, der bruges i Berlin, er ikke den eneste form for fritidsmatematik i Europa. Undersøgelsen af tysk fritidsmatematik kan være med til at vise, hvorvidt et lignende koncept er ønskeligt at indføre i det danske videnssamfund.

Specialerapporten kan downloades her.