Tiltrædelsesforelæsning ved professor Lars Ulriksen

Lars Ulriksen er tiltrådt som professor i "The Sociology of Science Education" ved Institut for Naturfagenes Didaktik den 1. februar 2014. I den anledning afholdes tiltrædelsesforelæsning, og instituttet vil efterfølgende være vært for en reception.

Forelæsningen afholdes i Auditorium A på Geocentret (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Øster Voldgade 10). Den efterfølgende reception afholdes på Institut for Naturfagenes Didaktik (Øster Voldgade 3).

Program

15.00: Tiltrædelsesforelæsning ved professor Lars Ulriksen:

Højere, hurtigere, stærkere. Replikker fra naturfagenes uddannelsessociologi til udfordringer og løsninger i universitetsuddannelserne.

Forelæsningen har to formål:

Det ene er at argumentere for, hvorfor det er en god idé at kombinere en uddannelses-sociologisk og en didaktisk tilgang inden for forskningen i undervisning og læring på de naturvidenskabelige uddannelser. Det vil jeg gøre ud fra konkrete eksempler fra studier af studerendes møde med naturvidenskabelige universitetsstudier.

Det andet er at bruge naturfagenes uddannelsessociologi som afsæt til at diskutere nogle af de pædagogiske og politiske udfordringer (måske endda problemer), de naturvidenskabelige universitetsuddannelser står overfor, og nogle af de løsninger, som er foreslået – og hvorfor nogle løsninger kan risikere at skabe flere problemer end de løser, fordi de ikke ser på helheden i de didaktiske og uddannelsessociologiske konsekvenser.

Fokus vil være på universitetsuddannelserne – med korte sideblikke til de gymnasiale uddannelser.

16.15: Reception på Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3.

Hent invitation (pdf)