TMTM2014 Tidlig matematikindsats til marginalgruppeelever

INDsigt ved Pia Beck Tonnesen, Metropol

Hvordan kan vi hjælpe elever i matematikvanskeligheder og samtidig højne niveauet for både de fagligt højt- og lavtflyvende elever?

Målet med TMTM2014 er at undersøge hvilken effekt en tidlig indsats i matematikundervisningen har på elever i matematikvanskeligheder.

Projektet er et mixeds methods studie med en kvalitativ og kvantitativ del, hvor vi ser på, hvad de kan bidrage med hver for sig, men særlig hvordan de kan berige hinanden.

TMTM2014 strækker sig over 2½ år hvor 328 interventionselever fra 2.klasse i efteråret 2014 har modtaget eneundervisning ½ time om dagen, 4 dage om ugen i 12 uger baseret på materialet ’Matematikvanskeligheder – Tidlig Intervention’. Interventionerne bliver udført af 82 matematiklærere på 41 skoler i 31 forskellige kommuner i Danmark.

I oplægget vil vi præsentere projektet, samt foreløbige resultater og anbefalinger.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest den 26. november.