Gymnasiale kompetencer for fremtiden - erfaringer fra 'Gymnasiet tænkt forfra'

INDsigt ved lektor Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Gymnasiet tænkt forfra var et treårigt projekt, der involverede seks gymnasier (der repræsenterer stx, htx, hhx og hf) i Region Hovedstaden. Projektets formål var at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udviklede nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. På hvert gymnasium deltog et team af lærere samt eleverne i én klasse, der i hele deres gymnasietid deltager i projektet. I oplægget vil jeg præsentere hovedlinjer i projektet og de erfaringer, der kunne drages fra projektet.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest den 29. oktober. Tilmeldingen er lukket.