AFLYST: Studietid og studieliv

Ny dato for seminaret: 28-02-2017 ved Professor Lars Ulriksen.

Resultater fra en undersøgelse af, hvordan KU studerende forvalter deres studietid – og hvorfor.

INDsigt ved antropolog Christoffer Nejrup, Videnskabelig Assistent, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Hvor meget tid, studerende bruger på deres universitetsstudier, og om de bruger nok tid, er jævnligt genstand for diskussion. Projektet ’Studietid – praksisser og barrierer’ om universitetsstuderendes studietid og studieliv har til formål at kvalificere diskussionen om universitetsstuderendes tidsforbrug. Ud fra resultater fra projektet giver dette INDsigt-seminar indblik i, hvordan studerende på KU forvalter deres studieliv, i deres hverdag på og uden for studiet, samt hvilke overvejelser de gør sig i forhold til prioritering af tid. I oplægget præsenteres en række kvantitative og kvalitative resultater fra feltarbejde udført blandt studerende på Biokemi, Datalogi, Jura og Dansk på KU.

På baggrund af oplægget vil der blive lagt op til debat om, hvilke muligheder undervisere og institutter har for at understøtte og påvirke de studerendes tidsforbrug i en positiv retning.