Science camps og naturfaglig almendannelse: Forsøg på at skabe en større grad af naturfaglig almendannelse blandt deltagerne

Ved Linda Ahrenkiel, ph.d.-stipendiat, LSUL, Syddansk Universitet

I Danmark såvel som i mange andre europæiske lande, findes der en generel enighed om, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for at engagere flere unge inden for naturvidenskab og teknologi for at sikre det fremtidige behov for uddannede inden for området (OECD; Osborne & Dillon, 2008). For at imødekomme dette er der iværksat en række aktiviteter bl.a. science camps. Science camps afholdes med en række delformål: Outreach, at øge interessen for naturfag, talentpleje etc. Et implicit mål for mange science camps er at øge deltagernes naturfaglige almendannelse.

I dette oplæg vil jeg gerne præsentere erfaringer og resultater fra mine undersøgelser af deltagernes udbytte relateret til naturfaglig almendannelse. Undersøgelserne viser positive ændringer i deltagernes naturfaglige almendannelse. Disse resultater giver nogle af de første kvantitative data, på nationalt plan, i forhold til effekten af science camps set i en læringskontekst. I oplægget vil jeg fremlægge nogle af de muligheder og udfordringer der er med at operationalisere naturfaglig almendannelse og inviterer til en diskussion af de foreløbige resultater.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest den 10. april.