Mind the Gut – et udstillingsprojekt og nogle tanker om at formidle ny biomedicinsk forskning

Ved Adam Bencard, Medicinsk Museion

På Medicinsk Museion er vi i den lykkelige situation, at vi netop har vundet Bikubenfondens visionspris på 3 millioner til at gennemføre udstillingskonceptet 'Mind the Gut' – en udstilling om helt ny forskning i sammenhængen mellem hjerne, mave og bakterierne i vores krop. I oplægget vil jeg præsentere projektet og de tanker om forskningsformidling, der ligger bag.

Projektet har sine rødder i en række eksperimenter med at gøre den medicinske forskning forståelig og nærværende gennem en unik blanding af videnskab, kunst og kulturarv. Igennem vores humanistiske forskning har vi udviklet en nyskabende materiel-æstetisk tilgang til forskningskommunikation, hvor kunstinstallationer, events og mindre udstillinger vokser frem i samarbejde mellem kuratorer, kunstnere og medicinske forskere. Vi har et særligt fokus på sanselighed, både museologisk og i vores udstillingspraksis. Vores erfaring er, at udstillingsrummet er et særligt velegnet sted til at skabe refleksion over den ellers svært tilgængelige biomedicinske videnskab og gøre den teoretisk og teknisk komplicerede forskning nærværende og sanselig. I udstillingen vil vi give de besøgende et kulturelt perspektiv på videnskaben og et indblik i hvordan ny viden bliver til – noget, vi betragter som en af museernes vigtigste demokratiske forpligtelser i vores teknisk-videnskabelige samfund.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest den 13. februar.