Har det nogen betydning at blive undervist på engelsk? - Erfaringer og resultater fra to kurser udbudt på engelsk på hhv. SCIENCE og SUND

Indsigt ved Camilla Falk Rønne Nissen, cand. mag. i dansk, IND

Omfanget af undervisning udbudt på engelsk på de danske universiteter er øget betragteligt. Formålet er dels at tiltrække internationale studerende og medarbejdere, dels at øge nationale studerendes konkurrenceevne på et globalt jobmarked. Men hvilken betydning har det for undervisningsmiljøet at skifte undervisningssproget til et sprog, der for størstedelen af den danske universitetsbefolkning hverken er deres første eller bedste sprog?

Dette INDsigt-seminar vil med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra specialet ”En parallelsproglig virkelighed – et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet stille skarpt på sproglige og pædagogiske konsekvenser af internationaliseringen. Resultater fra undersøgelsen peger på, at et internationalt undervisningssprog ikke alene skaber et internationalt studiemiljø, og at danske studerende vælger sprog ud fra et ønske om effektiv kommunikation snarere end af hensyn til sprogpolitik eller udenlandske studerende. De danske studerendes holdninger til (og dermed brug af) engelsk ser ud til at dreje sig om deres fremtidige job og dermed arbejdssprog, og der synes at være en klar sammenhæng mellem faglig og sproglig selvtillid.

Seminaret vil være interessant for studerende og undervisere på SCIENCE, SUND og andre fakulteter, såvel som for andre sprog- og uddannelsespolitisk interesserede.

Undersøgelsen er forskningsmæssigt original, og specialet er udgivet i Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds serie ”Studier i Parallelsproglighed”, se link:http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/bind-c7-en-1463p.html

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest den 27. maj. Tilmeldingen er lukket.