IT i undervisningen, hvorfor det? – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Begivenheder > 2015 > IT i undervisningen, h...

IT i undervisningen, hvorfor det?

Helle Mathiasen tiltrådte som professor i computer supported Science Education ved Institut for Naturfagenes Didaktik den 1. november 2014. I den forbindelse afholdtes tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception.

Program:

15.00: Tiltrædelsesforelæsning ved professor Helle Mathiasen (NB, Nyt lokale: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5):

IT i undervisningen, hvorfor det? – et didaktisk perspektiv


Med afsæt i forskningsresultater, knyttet til brugen af digitale medier og netme-dierede kommunikationsfora i gymnasie- og universitetsregi, præsenterer og diskuterer Helle Mathiasen muligheder, begrænsninger barrierer, faldgruber samt fremadrettede forskningsspørgsmål.

16.15: Reception på Institut for Naturfagenes Didaktik, Observatoriebygningen, Øster Voldgade 3.

Se forelæsningen her: