Practicing integrity – teaching integrity practitioners

INDsigt ved Lise Degn og Laura Louise Sarauw, DPU, Aarhus Universitet

Forskningsintegritet, etik og god videnskabelig praksis er i disse år en væsentlig del af den offentlige debat om offentligt finansieret forskning. Der har i Danmark og udlandet været en række sager om brud på god videnskabelige praksis, og i 2014 blev Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning udgivet med en række, nye eksplicitte anbefalinger og normer for ansvarlig forskningspraksis og ikke mindst undervisning, (op)læring og supervision mph. at udbrede en sådan praksis på universiteterne.  

Dagens oplæg er baseret på en omfattende kvalitativ undersøgelse af, hvordan såkaldt ”ansvarlig forskningspraksis” fortolkes og udmøntes i undervisningen på ph.d.-kurser inden for forskellige disciplinære felter samt hvordan – og i hvilken form – det eventuelt bæres med ud i de ph.d.-studerendes efterfølgende praksis. Undersøgelsen indgår som en del af forskningsprojektet ”Practicing Integrity” ved DPU, Aarhus universitet.

På seminaret vil vi fremlægge foreløbige resultater fra projektet og lægge op til debat om, hvordan integritet forstås på forskellige felter samt hvilke implikationer disse forestillinger har for forskeruddannelse.

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding, så vi kan disponere kaffemængden:-). Men man er kan også bare møde op på dagen.