Udforskning af kommunale netværk på naturfagsområdet – Københavns Universitet

Udforskning af kommunale netværk på naturfagsområdet

INDsigt ved Ane von der Fehr, ph.d., Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation

Som opfølgning på Science-kommune-projektet iværksatte Astra og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU et erhvervs-ph.d.-projekt med formål at undersøge erfaringerne med kommunal udvikling af naturfagsområdet. Ane von der Fehr fokuserede i projektet på de kommunale naturfagsnetværk bestående af forskellige aktører involveret i udvikling af naturfagsområdet. På baggrund af sociale netværksanalyser blev de kommunale naturfagsnetværk i fire udvalgte Science-kommuner kortlagt og undersøgt med henblik på udforskning af de centrale aktørers påvirkning af udviklingen. Resultaterne peger på vigtigheden af at understøtte de centrale aktører i de kommunale naturfagsnetværk for at mobilisere ressourcer til udvikling af naturfagsområdet.

I dette INDsigt-seminar kommer vi til at arbejde med de kortlagte netværk og diskutere, hvad der er det mest interessante ved resultaterne set fra forskellige aktørers perspektiv. Derudover diskuterer vi hvordan relevansen af denne netværkstilgang kan øges yderligere i forhold til udvikling af naturfagsområdet i kommuner.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 16. januar 2017.