Forskellige typer af netværk mellem institutioner, der formidler naturfag i kontekster uden for skolen – Københavns Universitet

Forskellige typer af netværk mellem institutioner, der formidler naturfag i kontekster uden for skolen

INDsigt ved Louise Windfeldt, ekstern lektor, ph.d., Institut for Naturfagenes Didaktik.

Netværk kan øge både kvalitet og effektivitet af det arbejde, den enkelte institution udfører. Jeg viser forskellige typer af netværk mellem modtagere af en tilskudsordning i Miljø- og Fødevareministeriet til demonstration af danske fødevareplanter til befolkningen. Modtagerne var museer og andre formidlere af naturfag i kontekster uden for skolen.

Dette vil være udgangspunkt for en diskussion af, hvordan arbejde i netværk kan beskrives og fremmes.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 22. maj 2017.