Praksiskortlægninger – hvad kan vi bruge dem til?

INDsigt ved Jan Sølberg, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik

I mange år har forskellige forskere peget på, at projektmagere er dårlige til at bygge på tidligere erfaringer fra lignende projekter eller forskning, når de skal designe deres indsatser. Ofte ser man de samme projektidéer dukke op igen og igen uafhængigt af hinanden. Det giver anledning til at spørge, hvor godt indsatserne på naturfagsområdet hænger sammen? Er der områder, hvor der sker vigtig udvikling, som bør udbredes, bliver vigtig viden tabt undervejs og er der vigtige områder, som vi ikke har beskæftiget os med endnu?

I forbindelse med Regeringens planer om at gennemføre en National Strategi for Naturfagene blev IND hyret til at frembringe en kortlægning af naturfagsindsatser og -strategier gennem de sidste 10-15 år. Selv om arbejdet blev gennemført med under meget stram tidsfrist gav arbejdet anledning til et unikt overblik over naturfagene i dagtilbuddet, grundskolen, erhvervskoler og på ungdomsuddannelserne. Men hvad kan vi bruge denne viden til?

På denne INDsigt vil vi løfte sløret for nogle af resultaterne af kortlægningen og hvad vi har lært undervejs i processen. Vi vil diskutere, hvad kortlægninger af den slags kan bruges til og hvilke faldgruber, der følger med. Til sidst vil vi kigge på, hvilke behov for viden, vi måtte sidde tilbage med, nu hvor kortlægningen formelt er færdig, og vi vil diskutere hvordan kortlægningen kan være med til at styrke sammenhængene mellem forskellige uddannelser og indsatser, så vi får en mere informeret praksis i fremtiden.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 22. april 2017.