Matematisk og naturvidenskabelig dannelse i gymnasiet – Københavns Universitet

Matematisk og naturvidenskabelig dannelse i gymnasiet

INDsigt ved Henrik Kragh Sørensen mfl. fra IND, Sektionen for Videnskabsteori og Videnskabshistorie

Dannelse er igen kommet på dagsordenen, og naturvidenskab og matematik har centrale roller at spille i at kvalificere den offentlige debat. Der er i stor grad brug for, at borgere kan tage reflekteret stilling til videnskabelig viden, men hvordan rammer man balancen mellem at oversælge videnskab som absolut sikker viden og forfalde til total relativisme? Et svar ligger i videnskabsteoretiske refleksioner med udgangspunkt i de naturvidenskabelige og matematiske fagligheder. Igennem generelle betragtninger og konkrete cases vil vi belyse, hvordan dette kan gøres i gymnasiets fag-faglige undervisning.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 21. september 2017.