Studie- og forskningsforløb som model for matematikundervisningen i gymnasiet? – Københavns Universitet

Studie- og forskningsforløb som model for matematikundervisningen i gymnasiet?

INDsigt ved postdoc Britta Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Igennem årtier har idéen om fordelene ved og organiseringen af undersøgelsesbaseret undervisning – også i matematik – både været debatteret og undersøgt i forskningsmæssig sammenhæng og afprøvet i forskellige kontekster. Flere EU-projekter og forskningsprogrammer har givet bud på, hvordan den undersøgelsesbaserede undervisning kan realiseres i undervisningspraksis. Senest har Matematikkommissionen foreslået at undervisning og prøver skal trække på undersøgelsesbaserede tilgange til faget, samt at lærerne skal styrkes i at udvikle induktive undervisningsforløb. I dette INDsigt-seminar vil jeg give en kort præsentation af en matematikdidaktisk tilgang til undersøgelsesbaseret undervisning i form af Studie- og Forskningsforløb fra den Antropologiske Teori for Didaktik (ATD). Kernen i studie- og forskningsforløb er, at lade eleverne arbejde med et større genererende spørgsmål, som de ikke umiddelbart kan besvare, men som de skal undersøge gennem studiet af forskellige faglige ressourcer. Eleverne skal så bruge den erhvervede indsigt til at formulere og besvare nye afledte spørgsmål og i sidste ende svare på det genererende spørgsmål. Tanken er, at processen med skiftevis at tilegne sig ny viden og aktivt bruge denne til at besvare spørgsmål med matematisk indhold, fører til læring. På seminaret vil vi se på forskellige Studie- og Forskningsforløb, der har været gennemført i danske gymnasieklasser, og som afslutning af seminaret vil vi diskutere mulighederne for udbredelse af sådanne forløb.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 23. marts 2017.