Intentioner og praksis i udskolingens naturfagsundervisning med henblik på udvikling af elevernes modelleringskompetence – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Begivenheder > 2017 > Intentioner og praksis...

Intentioner og praksis i udskolingens naturfagsundervisning med henblik på udvikling af elevernes modelleringskompetence

Ph.d. statusseminar ved ph.d.-studerende Sanne Schnell Nielsen.

Henriette T. Holmegaard vil være ”kritisk ven” med spørgsmål og feedback.

Program

14:00 Generel introduktion til projektet: Relevans, formål, forskningsspørgsmål og kontekst.

14:30 Umiddelbare refleksioner ift. Sannes oplæg

14:40 Præsentation af projektets fire artikler med eksempler på analyseframework og data. Formen bliver en blanding af små oplæg fra Sanne, efterfølgende drøftelser af data med forslag til analyser i par og afslutningsvis fælles opsamlinger. Inkl. pause.

15:40: Tidsplan, generel feedback til Sanne og opsummering af vigtige pointer til Sannes videre arbejde.

Alle er velkomne – også hvis du kun har mulighed for at deltage i en del af det.