IND 10 års jubilæum – Københavns Universitet

IND 10 års jubilæum

9. juni 2017 fejrer vi IND’s første 10 år med jubilæumsreception og faglige seminarer inden for et udvalg af vores forsknings- og udviklingsområder.

Vi vil gerne invitere alle vores samarbejdspartnere, både tidligere og nuværende, til at fejre dagen med os. 

Se program her.

Deltagelse i arrangementet kræver tilmelding senest 31. maj, meget gerne tidligere. Tilmeld dig her - her angives også hvilke seminarer man ønsker at deltage i.

Institut for Naturfagenes Didaktik er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Vi forsker, underviser og laver udviklingsarbejde inden for områderne universitetspædagogik, naturvidenskabernes didaktik, museumsdidaktik, og videnskabsteori.

IND har ansvaret for den fagdidaktiske del af uddannelsen af kommende gymnasielærere på fakultetet og varetager undervisningen i videnskabsteori på en række naturvidenskabelige uddannelser. IND varetager også en masteruddannelse for gymnasielærere og arbejder gennem en række forskellige projekter bredt for at øge kvaliteten i naturfagsundervisningen i Danmark på alle niveauer med hovedvægt på universitets- og gymnasialt niveau.

En vigtig del af IND’s virke er at understøtte den universitetspædagogiske og didaktiske udvikling på KU. Vi udbyder kurser i universitetspædagogik for undervisere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og vi samarbejder med KU’s andre universitetspædagogiske enheder om udviklingsprojekter og andre løbende indsatser for at øge undervisningskvaliteten på KU.

IND blev dannet den 1. februar 2007 som en videreførelse af Center for Naturfagenes Didaktik (CND). Siden sommeren 2010 har IND haft til huse i Observatoriet på Øster Voldgade 3.

Har du spørgsmål vedr. jubilæet og arrangement, så skriv til konference@ind.ku.dk