Hvordan udvikler vi naturfagene gennem evaluering? – Københavns Universitet

Hvordan udvikler vi naturfagene gennem evaluering?

INDsigt ved Karin Mortensen, ASTRA, programleder for Naturfagenes Evalueringscenter

Inden for de sidste 10 år har der i Danmark været mindst én ny indsats om ugen inden for naturfagene. Men er vi blevet klogere af alle disse indsatser? Meget tyder på, at vi har en udfordring med at opnå viden, som vi kan bruge til at skabe reelle forandringer med. Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) blev til i erkendelsen af, at mange projekter kunne kvalificeres med en stærkere kobling til fagdidaktisk forskning og mere formative evalueringer.

Vi vil på dette INDsigt seminar fremlægge eksempler på, hvordan NEUC arbejder med øge kvaliteten af de indsatser, som vi er involveret i. Undervejs kommer vi ind på, hvordan evaluering kan bruges som et vigtigt element i udvikling af og forankring i praksis. Til sidst vil vi åbne for en diskussion af, hvad man fremadrettet kan gøre for at få mere ud af de massive menneskelige og økonomiske ressourcer, som afsættes til naturfagene i de kommende år.

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden:-).