Hvorfor er naturvidenskab så svært, og hvad kan vi gøre ved det? – Københavns Universitet

Hvorfor er naturvidenskab så svært, og hvad kan vi gøre ved det?

- Et seminar om Klare Mål i naturvidenskabsundervisningen

INDsigt ved Lasse Seidelin Bendtsen, Lektor i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium. Modtager af Politikens Undervisnings særpris 2018

Som underviser i naturvidenskab møder man ofte elever, der har svært ved stoffet, og elever, der er usikre på, hvad man skal, og hvordan man skal arbejde med faget. Derudover kan de mange abstrakte begreber være svære at forholde sig til, og det kan være vanskeligt for eleverne at huske det, de har lært.

I dette seminar præsenteres helt konkrete forslag til, hvordan man kan gøre noget ved disse udfordringer i alle naturvidenskabelige fag. Der gives en introduktion til en undervisningstilgang, som jeg kalder Klare Mål. Klare Mål tager udgangspunkt i elevernes udfordringer og forsøger ud fra billeder og oplevelser at gøre det tydeligt, hvordan man som elev mestrer faget. Læringen understøttes af krystalklare tjeklister til eleverne, som synliggør de ofte usynlige krav i fagene, og som er opbygget som en visuel model. Som deltager i seminaret vil man ud fra disse principper komme til at udvikle sine egne tjeklister i et valgfrit naturvidenskabeligt fag.

Som underviser i gymnasiet er det min erfaring, at denne tilgang er med til at give større selvstændighed og større faglig sikkerhed for både fagligt stærke og svage elever i naturvidenskabsundervisningen.

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)