Brobygning ind på datalogistudiet: Et kickstart-kursus i programmering

Kick-off seminar ved Martin Dybdal fra Datalogisk Institut

Martin Dybdal fra Datalogisk Institut holder et oplæg om sine erfaringer med brobygningsinitiativ mellem gymnasiet og datalogiuddannelsen på KU.

Abstract

Vi har i det seneste årti set et stigende antal studerende søge ind på danske datalogiuddannelser. På Københavns Universitet kan vi dog se i vores statistik at omkring 60% af de studerende starter uden forudgående erfaring eller meget begrænset erfaring med faget. Det betyder at mange studerende er usikre både på fagets indhold, om deres egne evner vil slå til, og om de vil passe ind. For bedre at imødekomme denne gruppe af studerende, har vi udviklet et to ugers brobygningsforløb i programmering og datalogi, der udbydes i august måned.
 
Kickstart-kurset i programmering giver de studerende med begrænset erfaring et “safe-space” hvor de har mulighed for at begå fejl, uden at de mere erfarne studerende er i til stede. Kurset klæder dem på ikke bare fagligt, men også i gode studievaner, og præsenterer dem for bredden af det datalogiske arbejde. De tre primære målsætninger med forløbet er øget fastholdelse, løft af studiekultur og øget diversitet på datalogiske uddannelser. Der er allerede tegn på at kurset bidrager til de to første. Angående diversitet er der nok stadig et stort potentiale ved at synliggøre kurset bedre over for potentielle ansøgere.
 
På seminaret præsenteres baggrunden for kurset, samt alle kursuselementer, herunder designet af individuelle læringsaktiviteter med faded worked-examples, brug af peer code-review teknikker, designtænkning, pair programming, brug af planlægnings instrumenter (fx tilstandsmaskiner), samarbejdet med instruktorer, og hvordan vi har kunnet skalere et kursus der benytter fysiske enheder og makerspace metoder.
 
Derefter præsenteres nogle af de udfordringer vi stadig har, og hvordan det tænkes at kunne forbedres ved næste års afholdelse af kurset.