Seminar om undervisningsmaterialet ”Hvordan en islænding læste Algorismus”

I den islandske Hauksbók fra begyndelsen af 1300-tallet findes en bearbejdet Algorismus, dvs. en indføring i regning med de hindu-arabiske tal. Ud fra den kildecentrerede tilgang, som tidligere har ført til andre materialer om logistisk vækst, Herons formel, Snows spøgelseskort, Halleys livrentetabeller og Cauchys integralregning, har Emilie Gertz, Kristian Danielsen og Henrik Kragh Sørensen bearbejdet denne kilde til brug for undervisning. Materialet er nu ved at være klar til udgivelse, og ved dette seminar vil vi præsentere det, og vi håber på en god og interaktiv diskussion af dets anvendelsesmuligheder.

Kontakt Henrik Kragh Sørensen, hvis du er interesseret i at deltage: henrik.kragh@ind.ku.dk