Big data i videnskab og samfund

INDsigt ved Sara Green og andre fra HPS-gruppen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Overalt i samfundet tales der om ”big data” og eksponentiel teknologi. Algoritmer influerer i stigende grad ikke blot videnskaben men også beslutninger på forskellige niveauer – fra borgernes online indkøb til politiske beslutninger om samfundets indretning og økonomi. Men i hvor høj grad skal vi stole på resultater af big data analyser? Kan en algoritme være diskriminerende? Og hvordan sikrer vi os at big data bruges på en etisk forsvarlig måde? I dette seminar gennemgår vi udvalgte cases fra undervisningen i videnskabsteori på SCIENCE, KU, som kan bruges til at stimulere refleksion over betydningen af big data for videnskab og samfund.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)