Kompetencekrav til gymnasielærere: Hvad bringer fremtiden? - i morgen? og på længere sigt?

INDsigt ved Helle Mathiasen, professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, og Pia Møller Jensen, Egaa Gymnasium 

Gymnasiereform, nye elevgrupper og en verden i stadig forandring stiller krav til gymnasielærerne i de naturvidenskabelige fag. Med udgangspunkt i forsknings- og udviklingsprojekter bliver der lagt op til at diskussion: 

  • Hvem er gymnasieskolens interessenter og hvilke krav kan de tænkes at fremsætte?
  • Hvilke præmisser og rammer for undervisning tænkes at være tilstede i fremtiden?
  • Hvilke krav til gymnasielærerne kan blive aktuelle?
  • Hvordan kan gymnasielærere imødekomme disse krav?

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)