Læring i laboratorie- og feltarbejde

IND bidrager til et heldagsarrangement, der sætter fokus på læring i laboratorie- og feltarbejde, arrangeret af Dansk Universitetspædagogisk Netværk.

Læs mere her.