Corona på museum: Hvad kan genstande lære os – om fortiden, om videnskaben og om os selv?

INDsigt FYSISK ved Anne Bernth Jensen og Kathrine Baastrup, Medicinsk Museion

Anne Bernth JensenLige siden coronaepidemiens første nedlukning har Medicinsk Museion indsamlet genstande til deres medicinhistoriske samlinger – det begyndte med Magnus Heunickes skilt med den grønne og den røde kurve, og siden er bl.a. testudstyr, vacciner og Philip Fabers morgenssangsnoder kommet til.

Kathrine BaastrupI juni 2021 åbnede museet udstillingen ”CORONA bliver også historie en dag”, hvor den materielle dokumentationen af COVID-19s første år bliver spejlet i fortidens store epidemier og smitsomme sygdomme. Formidlingsmæssigt er det en klassisk genstandsbaseret udstilling i et ekspressivt design, der er inspireret af coronatidens æstetik.

Anne Bernth Jensen er inspektør og kurator på udstillingen, og Kathrine Baastrup har som grafiker og designer været medkurator på udstillingskonceptet. De vil præsentere udstillingen og fortælle om udviklingen af undervisningstiltag og i forlængelse heraf lægge op til en diskussion af, hvordan vi kan undervise med historiske genstande.

NB - DETTE INDSIGT AFHOLDES MED FYSISK FREMMØDE PÅ MEDICINSK MUSEION
Seminaret afholdes på Medicinsk Museion. Deltagere har mulighed for at se udstillingen i tilknytning til seminaret (fra kl. 13). Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet via linket nedenfor. 
Adresse: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest torsdag den 2. december, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.