MONA skriveworkshops for forfattere

Har du en skriveidé til en artikel i Tidsskriftet MONA?

Så tag med på 3 timers kickoff og få individuel sparring på dine udkast de næste 3 mdr.

To erfarne kapaciteter inden for artikel-, opgave- og lærebogsskrivning, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, guider dig igennem fra artikelidé til aflevering til MONA’s redaktion. Få redskaber til strukturering af artiklen, og få feedback på udkast. Redskaber og feedback er skræddersyet til MONA’s profil for udgivne artikler.

Workshop og feedback forudsætter blot at du har en idé - eller et halvt manuskript - til en artikel som du gerne vil i gang med, eller vil have afsluttet, til netop MONA - dvs. den falder inden for feltet matematik- og naturvidenskabsdidaktik.

Workshoppen er tænkt som igangsætter, og der workshoppes individuelt med egen artikel - uanset hvor kort eller langt man er. 

Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal selv sørge for transport.

Læs mere her og tilmeld dig senest den 26. september