Publications – University of Copenhagen

Geovidenskab: en undersøgelse af de første studenter

Research output: Book/ReportReportResearch

Rie Hjørnegaard Malm, Lene Møller Madsen

Geovidenskab A har i sommeren 2015 udklækket de første studenter. Faget har status af forsøgsfag, og derfor er det interessant løbende at undersøge, hvordan faget udvikler sig, hvordan lærerne griber undervisningen an og hvordan eleverne oplever faget. Denne undersøgelse sætter fokus på de første studenter, deres oplevelser med faget og deres tanker om fremtiden. Undersøgelsen sætter specielt fokus på studenternes studievalg og på hvilken måde de ser deres fremtid indenfor geofagene.

Undersøgelsen viser at eleverne generelt er interesseret i at forfølge en naturvidenskabelig retning i fremtiden. 68% af eleverne i undersøgelsen overvejer at starte på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse enten til september 2015 eller i løbet af de næste år. Heraf overvejer næsten halvdelen en geofaglig videregående uddannelse. Elevernes beskrivelse af faget som aktuelt, problemorienteret og praktisk giver nogle af svarene på hvorfor en stor andel af eleverne overvejer en fremtid indenfor geofagene.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Number of pages17
StatePublished - 2015
SeriesIND's Skriftserie
Number41
ISSN1602-2149

ID: 148194170