Bedømmelse af Ph.d.-afhandling. Bård Knutsen: Naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. Elever og læreres opplevelse av og respons på utforskende og elevaktiv naturfagundervisning i prestasjonslike grupper. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim

Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

Henriette Tolstrup Holmegaard - Participant

16 Dec 2016

ID: 170771822