Hvorfor vælger de unge ikke naturvidenskab? En kvalitativ undersøgelse af gymnasieelevers valgovervejelser og identitetsarbejde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel handler om hvorfor elever med interesse for naturvidenskab vælger ikke at fortsætte på en videregående teknat-uddannelse. Gennem en analyse af interviews med 38 stx- og htx-elever lige før studentereksamen giver artiklen indsigt i elevernes overvejelser og forestillinger om teknat-uddannelser, overvejelser der er afgørende for hvilken uddannelse de vælger. Undersøgelsen viser at elevernes valg påvirkes af såvel deres oplevelser med naturvidenskab i gymnasiet som deres forestillinger om hvordan en videregående teknat-uddannelse og de efterfølgende jobmuligheder vil være, og at fravalget bl.a. er knyttet til for snævre muligheder for hvilke identiteter der opleves at være adgang til inden for området.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Volume2015
Issue number3
Pages (from-to)43-59
Number of pages17
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2015

ID: 143353115