Tid til læring i laboratoriet: farmaceutstuderendes opfattelse af tiden i laboratorieundervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Laboratorieundervisningen er en integreret del af mange naturvidenskabelige uddannelser, særligt på de kemiske og farmaceutiske uddannelser. I dette studie har vi søgt at afdække farmaceutstuderendes perspektiv på læring i laboratoriet gennem individuelle, semistrukturerede interviews af seks studerende. Interviewene giver et indblik i de studerendes oplevelser af laboratorieundervisningen og giver perspektiver på deres opfattelse af og tilgange til laboratorie-undervisningen samt betydningen af eksamen for deres adfærd. Et tilbagevendende tema i de studerendes udtalelser om laboratorieundervisningen er deres oplevelse og opfattelse af kvaliteten af tiden i laboratoriet. Der er store kvalitative forskelle på, hvordan de enkelte studerende beskriver tiden. De studerende opfatter enten tiden i laboratoriet som tid til fordybelse og læring eller som spild af tid. De studerendes måde at anskue tiden på påvirker i høj grad deres opfattelse af læringen og deres orientering mod eksamen.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume16
Issue number30
Pages (from-to)43-58
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2021

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 269602594