DASERA – Københavns Universitet

DASERA

Velkommen til DASERA

DASERA er et netværk for danske naturfagsdidaktiske forskere, med det formål

  1. at fremme et dansk perspektiv på naturfagsdidaktikken.

  2. at fremme samarbejde mellem forskere fra forskellige institutioner gennem møder, konferencer, konference-spor, informationsudveksling, ph.d.-arrangementer o.l.

Du kan blive tilknyttet netværket ved at udfylde denne blanket, hvor du opgiver navn, email, institution og forskningsområde. Alle på listen vil få indbydelse til DASERA-arrangementer og listen vil være offentlig her på siden (med forvansket email). 

Danish Science Education Research Association (DASERA) er en pendant til European Science Reasearch Education Assosciation (ESERA). DASERA har potentiale til at blive en mere fast organisation i stil med ESERA, hvis netværkets medlemmer ønsker det. Dette vil blive taget op på et netværksmøde på BigBang 2018.