DASERA

Velkommen til DASERA

DASERA er en forening for primært danske naturfagsdidaktiske forskere, med formålene

  • at øge omfang og kvalitet af naturfagsdidaktisk forskning og forskningsaktiviteter i Danmark;
  • at udgøre et forum og et netværk for naturfagsdidaktisk forskningssamarbejde mellem danske institutioner og forskere;
  • at repræsentere naturfagsdidaktiske forskeres professionelle interesser i Danmark;
  • at relatere forskningen til såvel uddannelser som policy i Danmark.

Du kan blive medlem af foreningen ved at udfylde denne blanket (hvor du opgiver navn, email, institution og forskningsområde) og indsætte medlemskontingentet på 100 kr. på foreningens konto (reg.nummer 9570 og konto 12657013). Medlemmerne vil få indbydelse til DASERA-arrangementer og efterhånden som foreningen etablerer sig, vil hjemmesiden her referere dens arbejde og andre relevante oplysninger. 

Danish Science Education Research Association (DASERA) er en pendant til European Science Reasearch Education Assosciation (ESERA).