DASERA

Velkommen til DASERA

DASERA er en forening for primært danske naturfagsdidaktiske forskere, med formålene

  • at øge omfang og kvalitet af naturfagsdidaktisk forskning og forskningsaktiviteter i Danmark;
  • at udgøre et forum og et netværk for naturfagsdidaktisk forskningssamarbejde mellem danske institutioner og forskere;
  • at repræsentere naturfagsdidaktiske forskeres professionelle interesser i Danmark;
  • at relatere forskningen til såvel uddannelser som policy i Danmark.

Danish Science Education Research Association (DASERA) er en pendant til European Science Reasearch Education Assosciation (ESERA).

DASERA har etableret sin egen hjemmeside www.dasera.dk. Her kan du finde alle oplysninger om medlemsskab og aktiviteter. Indeværende side er derfor inaktiv og vil snart blive nedlagt.