DASERA-møder og andre aktiviteter

Her kan du se hvornår det næste DASERA-arrangement finder sted og du kan finde referater og oplæg fra tidligere arrangementer.

Du kan også selv få bragt opslag om nyheder og arrangementer såsom nye rapporter, ph.d.-forsvar, foredrag etc. ved at maile det til dolin@ind.ku.dk

--------------------------------------------------------------------------

DASERA generalforsamling 2020

DASERA afholder ordinær generalforsamling 2020 i forbindelse med Big Bang, onsdag den 18/3 kl.17.15 (se lokale i programmet). Indkaldelse vil blive mailet til medlemmerne.

Mødet er åbent for alle og efterfølges at korte møder i de netværk, der blev dannet ved efterårsseminaret (se referat af disse nedenfor).

------------------------------------------------------------------------

Referat af DASERA-seminaret 19. november 2019

Seminaret blev afviklet på VIA i fin stemning med 41 deltagere, og her er referater af de enkelte programpunkter og de viste slides.

 

Grethe Beiskjær Christensen, KU:  Fællesskabsfølelse og Journal Club.

 

Keld Conradsen, Søren Witzel Clausen & Mette H. H. Hansen, VIA UC: Styrket undervisningskompetence i bæredygtig udvikling

- med særlig vægt på geografi- og biologilærere og emnet ”bæredygtig udnyttelse af landskabet”.

Rundbordssamtale med Kim Negendahl, VIA UC: Mellem Literacy og Sciences – Muligheder og gevinster ved kobling mellem FoU arbejde og undervisning på moduler i undervisningsfaget natur/teknologi.

Malin Ideland kunne desværre udlevere sine slides pga copyright-problemer

Jens Jakob Ellebæk, UC Syd: Udvikling af Pedagogical Content Knowledge (PCK) i natur/teknologi og kollegialt samarbejde.

 

Peer Daugbjerg & Karen Barfod, VIA UC: Biologikompetencer i den Åbne Skole.

 

Tematiske rundbordssamtaler

Bord 1: Naturfag i dagtilbud og indskoling, moderator: Morten Rask Petersen (UCL)

Bord 2: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, moderator: Jesper Bruun (IND)

Bord 3: Læreres PCK, moderator Birgitte Lund Nielsen (VIA)

Bord 4: Evaluering, moderator Jens Dolin (Ind)

 

Diskussion af DASERAs aktiviteter og politiske linje faciliteret af Jens Dolin

-------------------------------------------------------------------------

DASERA-seminar den 27. november, VIA Campus C, Aarhus

Til DASERA’s efterårsseminar har vi inviteret Professor Malin Ideland fra Malmø Universitet til at holde oplæg om undervisning i bæredygtighed.

Der er mulighed for at lave to former for præsentationer på seminaret: Mundtlig præsentation (½ time) og rundbordssamtale (1 time). Den mundtlige præsentation er 20 minutters oplæg med 10 minutters diskussion. Rundbordssamtalen er en 20 minutters præsentations med 40 minutters diskussion.

Oplægsforslag til både mundlige præsentationer og rundbordssamtaler indsendes senest den 1. oktober til Martin Sillasen (msil@via.dk). Oplægsforslaget er maksimalt 3 sider og indeholder Introduktion, metodologi, resultater, konklusion og referencer.

Oplægsforslag læses igennem af reviewerpanelet: Annette Grünwald (Aalborg Universitet), Bjørn Friis Johannesen (Københavns Professionshøjskole) og Morten Rask Petersen (UC Lillebælt). Bedømmelse sendes retur til potentielle oplægsholdere senest den 1. november.

Tematiske rundbordssamtaler

Som noget nyt inviterer vi til tematiske rundbordssamtaler som udgangspunkt for at kortlægge interessefælleskaber og relevante forskningsområder samt diskutere muligheden for at udvikle samarbejdsprojekter. I år har vi valgt fire temaer: Naturfag i dagtilbud/indskoling, UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, Læreres PCK og Evaluering.

Sted: VIA University College, Campus C, Auditorium C1.42, Ceresbyen 24, Bygn. C.

Tid: 10.00-16.00

Tilmelding: Send din tilmelding (navn, e-mail, arbejdssted, kosthensyn) til Martin Krabbe Sillasen: msil@via.dk. Deadline er den 10. november.

Pris: 200 kroner, som betales ved tilmelding på konto 9570-0012657013 (DASERA-konto, Danske Bank

VIGTIGT! Ved indbetaling skal du i ’meddelelser til modtager’-feltet skrive: [dit navn] + Seminar

Man får kvittering retur, som kan bruges til refusion hos egen institution.

 

Program

9.30 - 10.00

Kaffe og rundstykker

10.00 - 10.15

Velkomst

10.15 - 11.15

Oplæg med Malin Ideland, Malmø Universitet om bæredygtighedsundervisning

11.15 - 11.20

Pause

11.20 - 11.50

Mundtlig oplæg 1

Rundbord 1

11.50 - 12.20

Mundtlig oplæg 2

12.20 - 13.00

Frokost i kantinen

13.00 - 13.30

Mundtlig oplæg 3

Rundbord 2

13.30 - 14.00

Mundtlig oplæg 4

14.00 - 14.10

Kaffepause

14.10 - 15.00

Tematiske rundbordssamtaler

Bord 1: Naturfag i dagtilbud og indskoling, moderator: Morten Rask Petersen (UCL)

Bord 2: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, moderator: Jesper Bruun (IND)

Bord 3: Læreres PCK, moderator Birgitte Lund Nielsen (VIA)

Bord 4: Evaluering, moderator Jens Dolin (IND)

15.00 - 15.30

Plenumopsamling og kaffe

15.30 - 16.00

Diskussion af DASERAs aktiviteter og politiske linje.

 

Abstract Malin Ideland

Nordic environmental heroes and their ecological footprints. How sustainability education became an individualistic, nationalistic project. 

The field of Environmental and Sustainability Education (ESE) can in many ways be characterized as indisputable. The need for educating and fostering children – the future citizens – into a sustainable way of being in the world is something difficult to oppose. My talk aims to problematize the good intentions of ESE. I ask how it can be possible that Nordic countries often are seen as environmentally progressive, even though their ecological footprints are extremely large. I will also discuss how ESE contribute to a (re)production of norms for who lives the environmentally friendly life and who is seen as the bad guy? The lecture approaches the questions by looking at how the idea of the environmentally friendly life is entangled in discourses on social class, whiteness and national exceptionalism. In all, I discuss what comes along, unintentionally, with the good intentions to educate for a sustainable society? I will thereby try to put on the role of disrupting the good intention and recognize that it might have problematic consequences that even might prevent real change.

Malin Ideland works as professor in Educational sciences, and is docent in Ethnology at Malmö university. She has two primary research interests; marketization and neoliberal governing of education and how norms for Swedishness, whiteness and social class organize how we can think and act concerning education, but also environmentalism and sustainability. In December 2018 her book The Eco-Certified Child. Citizenship and Education for Sustainability and Environment is published.

--------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamlingen

-----------------------------------------------------------------------------


GENERALFORSAMLING

Ifølge vedtægternes §4 indkaldes herved til Generalforsamling til afholdelse under BigBang konferencen i Odense Kongrescenter tirsdag den 2. april 2019 kl. 17.15-18.00 i lokale 7+8.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og regnskab

3. Medlemsforslag. Forslag der ønskes til afstemning skal sendes til Jens Dolin (dolin@ind.ku.dk) senest 9. april 2019.

4. Diskussion af hvorledes DASERA bedst kan opfylde sine formål - forslag til konkrete aktiviteter (og hvem der kan hjælpe med at gennemføre dem).

5. DASERA-seminar til efteråret. Hvem vil arrangere det?

6. Valg til Bestyrelsen.

Jens Dolin, Martin K. Sillasen, Kathrin Otrel-Cass og Anders Vestergaard Thomsen' blev valgt på den stiftende generalforsamling ved 2018 BigBang og er ifølge vedtægterne ikke på valg. Efter generalforsamlingens forslag supplerede bestyrelsen sig efterfølgende med Pia Maria Lie fra Experimentariet. Pia Marie skal således formelt vælges af Generalforsamlingen.

7. Evt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dette arangement er desværre AFLYST!!! De, der har betalt for deltagelse, vil få beløbet tilbageført

DASERA heldagsseminar onsdag den 21. november 2018, kl. 10-17, på Aalborg Universitet.

Desuden indkaldes der som en del af seminaret hermed til generalforsamling i DASERA, se foreløbig dagsordenen nedenfor.

Tema: Praksisorienteret forskning i naturfags- og teknologiundervisning.

Tilmelding: Send en mail til Kathrin (cass@learning.aau.dk) med navn, arbejdssted, titel på evt. Pecha Kucha, evt. fødevarehensyn, senest den 22. oktober 2018.

Pris: 120,00 kr. for DASERA-medlemmer og 220,00 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet indbetales på foreningens konto (reg.nummer 9570 og konto 12657013). Betal gerne 220,00 på én gang, men registrér så også selv medlemskab via hjemmesiden.

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Lokale 3.115

Program:

9.30 - 10.00: Ankomst, kaffe, brød, etc.

10.00 - 10.15: Velkomst, præsentation af dagens program

10.15 - 11.15: Pecha Kucha præsentationer af FoU-projekter, som forskellige grupper eller individer har lyst at præsentere. Tidsrum for hver præsentation afhænger af antal deltagere. En Pecha kucha er fx 20 powerpoint-slides, hvor hver slide ikke vises i mere end 20 sekunder, samtidig med at oplægsholderen snakker hurtig.

11.15-11.30 Orientering om/diskussion af NFSUN 2020, som afholdes i Aarhus.

11.30 - 12.30: Frokost og løs snak

12.30 - 13.30: DASERA Generalforsamling med diskussioner om visioner og retningslinjer for foreningens virke med udgangspunkt i Bestyrelsens oplæg. Selvstændig dagsorden udsendes den 23. oktober. Dagsordenspunkter (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. oktober.

13.30 - 14.45: Video-etnografi: Anvendelser og analyse-strategier v. /Kathrin Otrel-Cass. Workshoppen starter med en introduktion til video-etnografi, hvorefter tilhørerne får mulighed for at lave en pilot-analyse på videooptagelser af en undervisningssituation.

14.45 - 15.00: Kaffe og kage

15.00 - 16.00: Gruppearbejde om mulige forskningssamarbejder om praksisorienteret forskning. Fokus er på igangværende udbud fra fonde og ministerier.

16.00-17.00:  Udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de øgede fundingmuligheder, som de store fonde stiller til rådighed. Hvordan skal DASERA reagere? Diskussion om fondenes dagsorden, og hvordan denne dagsorden former det danske naturfagsdidaktiske landskab og tilhørende uddannelsesforskning. Vi starter med to præsentationer á 10 minutter fra Jens Dolin og Martin Sillasen, hvorefter vi i mindre grupper diskuterer nogle nøglepointer, som DASERAs bestyrelse så efterfølgende vil præsentere for fondene.

18.30: Middag på restaurant i Aalborg centrum.