DASERA-møder og andre aktiviteter

Her kan du se hvornår det næste DASERA-arrangement finder sted og du kan finde referater og oplæg fra tidligere arrangementer.

Du kan også selv få bragt opslag om nyheder og arrangementer såsom nye rapporter, ph.d.-forsvar, foredrag etc. ved at maile det til dolin@ind.ku.dk.

--------------------------------------------------------------------------

DASERA generalforsamling 2020

Hermed varsling af generalforsamling 2020 i forbindelse med DASERA-seminaret i Roskilde den 25/11, arrangeret af PH-Absalon. Se nedenfor.

Dagsorden ifølge vedtægterne suppleret med punkt om vedtægtsændringer (udvidelse at bestyrelsen fra fem til syv medlemmer). Forslagene udsendes særskilt til medlemmerne.

-------------------------------------------------------------------------

DASERA-konference 2020

25. november 2020 på Danhostel Roskilde.

Tilmelding: kali@pha.dk & msj@pha.dk

Pris: 200,-, der indbetales til Dorrit Hansen på: 21257138 – skriv DASERA-konference i tekstfeltet

Konferencen afholdes som blandet fremmøde og virtuel. For virtuel deltagelse:

Deltag i mødet via Zoom app eller browser:
https://phabsalon.zoom.us/j/69312541814?pwd=eGVHUWdMVGkwTEtHT1h0Z0sySlRidz09

'Join' via møde ID i Zooms app:
Indtast møde ID: 693 1254 1814

Mødet er beskyttet med en adgangskode:
Adgangskode: 459234

Deltag via telefon:
Ring op til : +45 89 88 37 88
Indtast møde ID: 693 1254 1814 efterfulgt af '#'
Genveje via telefonen:
- Tast * 6 for at slå mikrofon til og fra  
- Tast * 9 for at række hånden op


Program

09.00 - 09.30    Ankomst, kaffe og rundstykker

09.30 - 09.45    Velkomst

        v / Anders Vestergaard Thomsen, Absalon

09.45 - 10.30    Flipped Assessment

        v/ Marika Toivola, Finland

The reasons I gave up my summative exams and started to develop Flipped Assessment? A critique of the way things are in Finland (here the context is in mathematics).

Why is it so difficult to implement formative assessment? The lack of understanding boils down the development of assessment for learning.

How Flipped Assessment helps teachers to create learning culture, where self-regulation is seen as an object set of education.

Does Flipped Assessment contribute to ongoing Finnish school reform? New assessment guidelines in Finnish national curriculum came into force this autumn. The new policies value summative assessment. 

In addition to Flipped Assessment my focus would be on how difficult it is to make a change in assessment even in Finland. 

Incl. spørgsmål.

10.30 - 11.00 Pause med kaffe og frugt

11.00 - 11.25 Kandidatuddannelsen i STEM - Det Empirisk-Eksperimentelle modul.
(Virtuelt) v/ Jesper Brunn, John Andersson, Lars Seidelin og Steffen Elmose

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisningen er målrettet bachelorer i sciencefag og folkeskolelærere med linjefag i sciencefag og/eller matematik. 

På uddannelsen skal de studerende lære at udvikle vedkommende undervisning der drager på samfundsrelevante problemstillinger.

I kurset De Empirisk-Eksperimentelle Videnskaber, som er et af de to første kurser, møder de studerende praktiserende forskere fra sciencefagene og arbejder med at omforme deres forskning til undervisning i folkeskolen. Målet er, at de studerende både tilegner sig viden fra forskningsfronten inden for et felt og bliver i stand til at lave undervisning for folkeskoleelever, hvor forskningen relateres til samfundsmæssige problemstillinger. 

Oplægget her giver eksempler på, hvordan vi har gjort det på kurset, hvad de studerende har produceret og hvad de studerende giver udtryk for at de lærer.

11.25 - 11.35 Spørgsmål

11.40 - 12.05 Arts-based methods som metodisk tilgang.
Oplæg og diskussion
v/ Ene Hoppe

12.05 - 12.30 Deltagelsesformer
v/ Jan Sølberg
Med udgangspunkt i Anna Sfards beskrivelse af to metaforerer for læring
(tilegnelsesmetaforen og deltagelsesmetaforen) vil jeg argumentere for, at særligt
deltagelsesmetaforen kan være nyttig i diskussioner om hvad naturfaglige
kompetencer er, hvordan man underviser kompetenceorienteret i naturfagene, og
hvad der kræves for at kunne evaluere naturfaglige kompetencer på en meningsfuld
måde.
Incl. spørgsmål

12.30 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.15 Rundbordssamtaler incl. kaffe og kage ( Se temaerne i slutningen af
dokumentet). Man aftaler selv pause (og sluttidspunkt)

14.15 - 14.45 Fælles opsamling på rundbordsamtalerne. Tak for denne gang og aftale om
næste års arrangør

15.00 - 15.30    DASERA generalforsamling 

15.30 - 16.00    DASERA Fremtid

Orientering og debat om planerne for DASERAs fremtid 

v/ Jens Dolin m.fl.Rundbordssamtaler 

Bord 1: Naturfag i dagtilbud og indskoling, moderator: Morten Rask Petersen (UCL)

Rundbordssamtalen har som formål at skabe et netværk for udvikling af området naturfag i dagtilbud/indskoling på nationalt plan. Deltagerne må gerne på forhånd have gjort sig tanker om dels hvad de har set på området indtil nu, dels hvor de godt kunne tænke sig, at området bevæger sig hen og dels hvordan det kan gøres. Refleksioner og ideer fra rundbordssamtalen skal være afsæt for kommende samarbejder og ansøgninger inden for området.

Bord 2: Inquiry baseret naturfagsundervisning, moderator: Jesper Bruun (IND)

Der er mange initiativer der handler om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU/IBSE/IBST) og engineering. Siden sidste år er flere kommet til og nogle indsatser er faktisk blevet koordineret. Rundbordssamtalen vil begynde med en kort opsamling fra sidste år, hvor vi lavede et overblik over nogle af projekterne. Dernæst tilføjer vi eventuelle nye projekter og samarbejder. Dernæst tager vi fat på en række nye spørgsmål som kan kredse om: Hvad gør vi i øjeblikket for at få mere/bedre UBNU/IBSE/IBST og engineering ud i klasselokalerne? Hvordan underviser vi på de respektive uddannelser i UBNU/IBSE/IBST og engineering? Hvordan understøtter vi at lærere kontinuerligt udvikler deres praksis? Hvordan arbejder vi med ledelseslagene og de politiske lag? Deltagernes interesse bestemmer hvilke af disse emner vi kommer til at gå dybden med. 

Bord 3: Naturfagslæreres professionelle kompetencer – læreruddannelse og efteruddannelse , moderator Birgitte Lund Nielsen (VIA)

Rundbordssamtalen har til formål at udvikle et dansk netværk med  fokus på forskning og udvikling indenfor området ’naturfagslæreres professionelle viden, færdigheder og kompetencer’, herunder læreruddannelse og efteruddannelse for naturfagslærere. Ved den første dialog i netværket på sidste DASERA blev der fokuseret særligt på Pedagogcial Content Knowledge (PCK). Dette er én måde at anskue lærerkompetence på, som er anvendt i relativ udbredt grad i den naturfagsdidaktiske forskning, og som fortsat kan forfølges. Målet med dagens dialog er dog bredere - at skabe et overblik over den forskning, der for øjeblikket er i gang i relation til naturfagslæreres professionelle kompetencer, og gøde grunden for mere samarbejde og evt. fælles projekter. Der vil herunder blive fulgt op på temaer, som deltagerne rejste på sidste DASERA, det gælder bl.a. fælles arbejde med analytisk-operationel model for naturfagslærer-kompetence,  som fx vil kunne anvendes i refleksion med de lærerstuderende og til at diskutere progression i læreruddannelsen,.

Bord 4: Evaluering, moderator Jens Dolin (Ind)

Vi vil afdække hvilke problemstillinger, deltagerne anser for relevante og/eller arbejder med inden for evalueringsfeltet, og forsøge at relatere dem til hinanden og til den forskning, der pt er fremherskende. Formålet er i første omgang at få et overblik over problemfeltet, og hvor vi mener at der i Danmark er behov for forskning. Hvordan kan vi støtte hinanden, er der basis for at udvikle fælles projekter?

 

-------------------------------------------------------------------------

DASERA afholder ordinær generalforsamling 2020 i forbindelse med Big Bang, onsdag den 18/3 kl.17.15 (se lokale i programmet). Indkaldelse vil blive mailet til medlemmerne.

Mødet er åbent for alle og efterfølges at korte møder i de netværk, der blev dannet ved efterårsseminaret (se referat af disse nedenfor).

AFLYST da Big Bang er aflyst pgra COVID-19 situationen.

------------------------------------------------------------------------

Referat af DASERA-seminaret 19. november 2019

Seminaret blev afviklet på VIA i fin stemning med 41 deltagere, og her er referater af de enkelte programpunkter og de viste slides.

 

Grethe Beiskjær Christensen, KU:  Fællesskabsfølelse og Journal Club.

 

Keld Conradsen, Søren Witzel Clausen & Mette H. H. Hansen, VIA UC: Styrket undervisningskompetence i bæredygtig udvikling

- med særlig vægt på geografi- og biologilærere og emnet ”bæredygtig udnyttelse af landskabet”.

Rundbordssamtale med Kim Negendahl, VIA UC: Mellem Literacy og Sciences – Muligheder og gevinster ved kobling mellem FoU arbejde og undervisning på moduler i undervisningsfaget natur/teknologi.

Malin Ideland kunne desværre udlevere sine slides pga copyright-problemer

Jens Jakob Ellebæk, UC Syd: Udvikling af Pedagogical Content Knowledge (PCK) i natur/teknologi og kollegialt samarbejde.

 

Peer Daugbjerg & Karen Barfod, VIA UC: Biologikompetencer i den Åbne Skole.

 

Tematiske rundbordssamtaler

Bord 1: Naturfag i dagtilbud og indskoling, moderator: Morten Rask Petersen (UCL)

Bord 2: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, moderator: Jesper Bruun (IND)

Bord 3: Læreres PCK, moderator Birgitte Lund Nielsen (VIA)

Bord 4: Evaluering, moderator Jens Dolin (Ind)

 

Diskussion af DASERAs aktiviteter og politiske linje faciliteret af Jens Dolin

-------------------------------------------------------------------------

DASERA-seminar den 27. november, VIA Campus C, Aarhus

Til DASERA’s efterårsseminar har vi inviteret Professor Malin Ideland fra Malmø Universitet til at holde oplæg om undervisning i bæredygtighed.

Der er mulighed for at lave to former for præsentationer på seminaret: Mundtlig præsentation (½ time) og rundbordssamtale (1 time). Den mundtlige præsentation er 20 minutters oplæg med 10 minutters diskussion. Rundbordssamtalen er en 20 minutters præsentations med 40 minutters diskussion.

Oplægsforslag til både mundlige præsentationer og rundbordssamtaler indsendes senest den 1. oktober til Martin Sillasen (msil@via.dk). Oplægsforslaget er maksimalt 3 sider og indeholder Introduktion, metodologi, resultater, konklusion og referencer.

Oplægsforslag læses igennem af reviewerpanelet: Annette Grünwald (Aalborg Universitet), Bjørn Friis Johannesen (Københavns Professionshøjskole) og Morten Rask Petersen (UC Lillebælt). Bedømmelse sendes retur til potentielle oplægsholdere senest den 1. november.

Tematiske rundbordssamtaler

Som noget nyt inviterer vi til tematiske rundbordssamtaler som udgangspunkt for at kortlægge interessefælleskaber og relevante forskningsområder samt diskutere muligheden for at udvikle samarbejdsprojekter. I år har vi valgt fire temaer: Naturfag i dagtilbud/indskoling, UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, Læreres PCK og Evaluering.

Sted: VIA University College, Campus C, Auditorium C1.42, Ceresbyen 24, Bygn. C.

Tid: 10.00-16.00

Tilmelding: Send din tilmelding (navn, e-mail, arbejdssted, kosthensyn) til Martin Krabbe Sillasen: msil@via.dk. Deadline er den 10. november.

Pris: 200 kroner, som betales ved tilmelding på konto 9570-0012657013 (DASERA-konto, Danske Bank

VIGTIGT! Ved indbetaling skal du i ’meddelelser til modtager’-feltet skrive: [dit navn] + Seminar

Man får kvittering retur, som kan bruges til refusion hos egen institution.

 

Program

9.30 - 10.00

Kaffe og rundstykker

10.00 - 10.15

Velkomst

10.15 - 11.15

Oplæg med Malin Ideland, Malmø Universitet om bæredygtighedsundervisning

11.15 - 11.20

Pause

11.20 - 11.50

Mundtlig oplæg 1

Rundbord 1

11.50 - 12.20

Mundtlig oplæg 2

12.20 - 13.00

Frokost i kantinen

13.00 - 13.30

Mundtlig oplæg 3

Rundbord 2

13.30 - 14.00

Mundtlig oplæg 4

14.00 - 14.10

Kaffepause

14.10 - 15.00

Tematiske rundbordssamtaler

Bord 1: Naturfag i dagtilbud og indskoling, moderator: Morten Rask Petersen (UCL)

Bord 2: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning, moderator: Jesper Bruun (IND)

Bord 3: Læreres PCK, moderator Birgitte Lund Nielsen (VIA)

Bord 4: Evaluering, moderator Jens Dolin (IND)

15.00 - 15.30

Plenumopsamling og kaffe

15.30 - 16.00

Diskussion af DASERAs aktiviteter og politiske linje.

 

Abstract Malin Ideland

Nordic environmental heroes and their ecological footprints. How sustainability education became an individualistic, nationalistic project. 

The field of Environmental and Sustainability Education (ESE) can in many ways be characterized as indisputable. The need for educating and fostering children – the future citizens – into a sustainable way of being in the world is something difficult to oppose. My talk aims to problematize the good intentions of ESE. I ask how it can be possible that Nordic countries often are seen as environmentally progressive, even though their ecological footprints are extremely large. I will also discuss how ESE contribute to a (re)production of norms for who lives the environmentally friendly life and who is seen as the bad guy? The lecture approaches the questions by looking at how the idea of the environmentally friendly life is entangled in discourses on social class, whiteness and national exceptionalism. In all, I discuss what comes along, unintentionally, with the good intentions to educate for a sustainable society? I will thereby try to put on the role of disrupting the good intention and recognize that it might have problematic consequences that even might prevent real change.

Malin Ideland works as professor in Educational sciences, and is docent in Ethnology at Malmö university. She has two primary research interests; marketization and neoliberal governing of education and how norms for Swedishness, whiteness and social class organize how we can think and act concerning education, but also environmentalism and sustainability. In December 2018 her book The Eco-Certified Child. Citizenship and Education for Sustainability and Environment is published.

--------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamlingen

-----------------------------------------------------------------------------


GENERALFORSAMLING

Ifølge vedtægternes §4 indkaldes herved til Generalforsamling til afholdelse under BigBang konferencen i Odense Kongrescenter tirsdag den 2. april 2019 kl. 17.15-18.00 i lokale 7+8.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og regnskab

3. Medlemsforslag. Forslag der ønskes til afstemning skal sendes til Jens Dolin (dolin@ind.ku.dk) senest 9. april 2019.

4. Diskussion af hvorledes DASERA bedst kan opfylde sine formål - forslag til konkrete aktiviteter (og hvem der kan hjælpe med at gennemføre dem).

5. DASERA-seminar til efteråret. Hvem vil arrangere det?

6. Valg til Bestyrelsen.

Jens Dolin, Martin K. Sillasen, Kathrin Otrel-Cass og Anders Vestergaard Thomsen' blev valgt på den stiftende generalforsamling ved 2018 BigBang og er ifølge vedtægterne ikke på valg. Efter generalforsamlingens forslag supplerede bestyrelsen sig efterfølgende med Pia Maria Lie fra Experimentariet. Pia Marie skal således formelt vælges af Generalforsamlingen.

7. Evt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dette arangement er desværre AFLYST!!! De, der har betalt for deltagelse, vil få beløbet tilbageført

DASERA heldagsseminar onsdag den 21. november 2018, kl. 10-17, på Aalborg Universitet.

Desuden indkaldes der som en del af seminaret hermed til generalforsamling i DASERA, se foreløbig dagsordenen nedenfor.

Tema: Praksisorienteret forskning i naturfags- og teknologiundervisning.

Tilmelding: Send en mail til Kathrin (cass@learning.aau.dk) med navn, arbejdssted, titel på evt. Pecha Kucha, evt. fødevarehensyn, senest den 22. oktober 2018.

Pris: 120,00 kr. for DASERA-medlemmer og 220,00 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet indbetales på foreningens konto (reg.nummer 9570 og konto 12657013). Betal gerne 220,00 på én gang, men registrér så også selv medlemskab via hjemmesiden.

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Lokale 3.115

Program:

9.30 - 10.00: Ankomst, kaffe, brød, etc.

10.00 - 10.15: Velkomst, præsentation af dagens program

10.15 - 11.15: Pecha Kucha præsentationer af FoU-projekter, som forskellige grupper eller individer har lyst at præsentere. Tidsrum for hver præsentation afhænger af antal deltagere. En Pecha kucha er fx 20 powerpoint-slides, hvor hver slide ikke vises i mere end 20 sekunder, samtidig med at oplægsholderen snakker hurtig.

11.15-11.30 Orientering om/diskussion af NFSUN 2020, som afholdes i Aarhus.

11.30 - 12.30: Frokost og løs snak

12.30 - 13.30: DASERA Generalforsamling med diskussioner om visioner og retningslinjer for foreningens virke med udgangspunkt i Bestyrelsens oplæg. Selvstændig dagsorden udsendes den 23. oktober. Dagsordenspunkter (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. oktober.

13.30 - 14.45: Video-etnografi: Anvendelser og analyse-strategier v. /Kathrin Otrel-Cass. Workshoppen starter med en introduktion til video-etnografi, hvorefter tilhørerne får mulighed for at lave en pilot-analyse på videooptagelser af en undervisningssituation.

14.45 - 15.00: Kaffe og kage

15.00 - 16.00: Gruppearbejde om mulige forskningssamarbejder om praksisorienteret forskning. Fokus er på igangværende udbud fra fonde og ministerier.

16.00-17.00:  Udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de øgede fundingmuligheder, som de store fonde stiller til rådighed. Hvordan skal DASERA reagere? Diskussion om fondenes dagsorden, og hvordan denne dagsorden former det danske naturfagsdidaktiske landskab og tilhørende uddannelsesforskning. Vi starter med to præsentationer á 10 minutter fra Jens Dolin og Martin Sillasen, hvorefter vi i mindre grupper diskuterer nogle nøglepointer, som DASERAs bestyrelse så efterfølgende vil præsentere for fondene.

18.30: Middag på restaurant i Aalborg centrum.