DASERA-møder og andre aktiviteter

Her kan du se hvornår det næste DASERA-arrangement finder sted og du kan finde referater og oplæg fra tidligere arrangementer.

Du kan også selv få bragt opslag om nyheder og arrangementer såsom nye rapporter, ph.d.-forsvar, foredrag etc. ved at maile det til dolin@ind.ku.dk

--------------------------------------------------------------------------

DASERA-seminar den 27. november, VIA Campus C, Aarhus.

Til DASERA’s efterårsseminar har vi inviteret Professor Malin Ideland fra Malmø Universitet til at holde oplæg om undervisning i bæredygtighed.
Der er mulighed for at lave to former for præsentationer på seminaret: Mundtlig præsentation (½ time) og rundbordssamtale (1 time). Den mundtlige præsentation er 20 minutters oplæg med 10 minutters diskussion. Rundbordssamtalen er en 20 minutters præsentations med 40 minutters diskussion.
Oplægsforslag til både mundlige præsentationer og rundbordssamtaler indsendes senest den 15. september til Martin Sillasen (msil@via.dk). Oplægsforslaget er maksimalt 3 sider og indeholder Introduktion, metodologi, resultater, konklusion og referencer.
Oplægsforslag læses igennem af reviewerpanelet: Annette Grunwald (Aalborg Universitet), Bjørn Friis Johannesen (Københavns Professionshøjskole) og Morten Rask Petersen (UC Lillebælt). Bedømmelse sendes retur til potentielle oplægsholdere senest den 1. november.
Sted: VIA University College, Campus C, Auditorium C1.42, Ceresbyen 24, Bygn. C.
Tid: 10.00-16.00

Program
9.30 - 10.00    Kaffe og rundstykker
10.00 - 10.15 Velkomst
10.15 - 11.15 Oplæg med Malin Ideland, Malmø Universitet om bæredygtighedsundervisning
11.15 - 11.20 Pause
11.20 - 11.50 Mundtlig oplæg 1   og   Rundbord 1
11.50 - 12.20 Mundtlig oplæg 2
12.20 - 13.00 Frokost i kantinen
13.00 - 13.30 Mundtlig oplæg 3   og   Rundbord 2
13.30 - 14.00 Mundtlig oplæg 4
14.00 - 14.20 Kaffepause
14.20 - 14.50 Mundtlig oplæg 5    og   Rundbord 3
14.50 - 15.20 Mundtlig oplæg 6
15.20 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.00 Diskussion af DASERAs aktiviteter og politiske linje.

Tilmelding ved at udfylde nedenstående blanket. Deadline for tilmelding er den 10. november.
Pris: 200 kroner, som betales ved tilmelding på DASERAs konto 9570-0012657013
VIGTIGT! Ved indbetaling skal du i ’meddelelser til modtager’-feltet skrive: [dit navn] + DASERA Seminar

Tilmelding

(Hvis dette link ikke virker, så send din tilmelding (navn, e-mail, arbejdssted, kosthensyn) til Martin Krabbe Sillasen: msil@via.dk)

--------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamlingen

-----------------------------------------------------------------------------


GENERALFORSAMLING

Ifølge vedtægternes §4 indkaldes herved til Generalforsamling til afholdelse under BigBang konferencen i Odense Kongrescenter tirsdag den 2. april 2019 kl. 17.15-18.00 i lokale 7+8.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og regnskab

3. Medlemsforslag. Forslag der ønskes til afstemning skal sendes til Jens Dolin (dolin@ind.ku.dk) senest 9. april 2019.

4. Diskussion af hvorledes DASERA bedst kan opfylde sine formål - forslag til konkrete aktiviteter (og hvem der kan hjælpe med at gennemføre dem).

5. DASERA-seminar til efteråret. Hvem vil arrangere det?

6. Valg til Bestyrelsen.

Jens Dolin, Martin K. Sillasen, Kathrin Otrel-Cass og Anders Vestergaard Thomsen' blev valgt på den stiftende generalforsamling ved 2018 BigBang og er ifølge vedtægterne ikke på valg. Efter generalforsamlingens forslag supplerede bestyrelsen sig efterfølgende med Pia Maria Lie fra Experimentariet. Pia Marie skal således formelt vælges af Generalforsamlingen.

7. Evt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dette arangement er desværre AFLYST!!! De, der har betalt for deltagelse, vil få beløbet tilbageført

DASERA heldagsseminar onsdag den 21. november 2018, kl. 10-17, på Aalborg Universitet.

Desuden indkaldes der som en del af seminaret hermed til generalforsamling i DASERA, se foreløbig dagsordenen nedenfor.

Tema: Praksisorienteret forskning i naturfags- og teknologiundervisning.

Tilmelding: Send en mail til Kathrin (cass@learning.aau.dk) med navn, arbejdssted, titel på evt. Pecha Kucha, evt. fødevarehensyn, senest den 22. oktober 2018.

Pris: 120,00 kr. for DASERA-medlemmer og 220,00 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet indbetales på foreningens konto (reg.nummer 9570 og konto 12657013). Betal gerne 220,00 på én gang, men registrér så også selv medlemskab via hjemmesiden.

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Lokale 3.115

Program:

9.30 - 10.00: Ankomst, kaffe, brød, etc.

10.00 - 10.15: Velkomst, præsentation af dagens program

10.15 - 11.15: Pecha Kucha præsentationer af FoU-projekter, som forskellige grupper eller individer har lyst at præsentere. Tidsrum for hver præsentation afhænger af antal deltagere. En Pecha kucha er fx 20 powerpoint-slides, hvor hver slide ikke vises i mere end 20 sekunder, samtidig med at oplægsholderen snakker hurtig.

11.15-11.30 Orientering om/diskussion af NFSUN 2020, som afholdes i Aarhus.

11.30 - 12.30: Frokost og løs snak

12.30 - 13.30: DASERA Generalforsamling med diskussioner om visioner og retningslinjer for foreningens virke med udgangspunkt i Bestyrelsens oplæg. Selvstændig dagsorden udsendes den 23. oktober. Dagsordenspunkter (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. oktober.

13.30 - 14.45: Video-etnografi: Anvendelser og analyse-strategier v. /Kathrin Otrel-Cass. Workshoppen starter med en introduktion til video-etnografi, hvorefter tilhørerne får mulighed for at lave en pilot-analyse på videooptagelser af en undervisningssituation.

14.45 - 15.00: Kaffe og kage

15.00 - 16.00: Gruppearbejde om mulige forskningssamarbejder om praksisorienteret forskning. Fokus er på igangværende udbud fra fonde og ministerier.

16.00-17.00:  Udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de øgede fundingmuligheder, som de store fonde stiller til rådighed. Hvordan skal DASERA reagere? Diskussion om fondenes dagsorden, og hvordan denne dagsorden former det danske naturfagsdidaktiske landskab og tilhørende uddannelsesforskning. Vi starter med to præsentationer á 10 minutter fra Jens Dolin og Martin Sillasen, hvorefter vi i mindre grupper diskuterer nogle nøglepointer, som DASERAs bestyrelse så efterfølgende vil præsentere for fondene.

18.30: Middag på restaurant i Aalborg centrum.