Lidt historik

Initiativet kan føres helt tilbage til MONA-konferencen 22/3 2012, hvor en gruppe deltagere fra såvel universiteter som professionshøjskoler over frokosten blev enige om at starte en proces hen imod en organisering, der kunne fremme vidensdeling og samarbejde blandt danske naturfagsdidaktiske forskere. Det blev fulgt op på et fællesmøde på ESERA 2013-konferencen i Cypern og på BigBang 2015 besluttedes det at afholde et DASERA-møde på VIA den 21/10 2015. Det er blevet fulgt op af DASERA-konferencer arrangeret af LSUL i Odense den 16/10 2016 og UCC i København den 12/10 2017.

På det sidste møde indvilgede Jens Dolin (KU), Anders V. Thomsen (Metropol) og Trine Hyllested (UCC) i at etablere en hjemmeside, hvilket blev realiseret på et møde på IND den 4/1 2018. 

Det stiftende møde i DASERA blev afholdt på BigBang-konferencen i Odense den 5. april 2018. Mødet var annonceret i såvel BigBangs program som med mail til alle, der har været på mailingliste til DASERAs tidligere arrangementer, ligesom der var opfordret til at sende videre til potentielt interesserede. På dagsordenen stod bl.a. at der skulle tages beslutning om omdannelse af netværket til en forening og i mødeindkaldelsen blev henvist til udkast til vedtægter på hjemmesiden https://www.ind.ku.dk/forskning/dasera/.

Der var mødt ca. 20 personer til mødet, og det blev enstemmigt besluttet at omforme DASERA-netværket til en forening med en bestyrelse, og med vedtægter følgende udkastet. Der blev foreslået og vedtaget en række ændringer til vedtægsforslaget og disse er indarbejdet i de på hjemmesiden opslåede vedtægter.  

Der blev etableret en bestyrelse bestående af Jens Dolin (KU), Martin Sillasen (VIA), Kathrin Ottel-Cass (AAU) og Anders V. Thomsen (Metropol), som blev bemyndiget til at supplere sig med en repræsentant for uformelle/ud-af-skolen læringsmiljøer. De fire har efterfølgende konstitueret sig og inddraget Pia Maria Lie (Experimentarium) i Bestyrelsen.