Materialer

Denne side vil organisere det materiale i form af rapporter, tekster, løse tanker, links mm. som sendes til Jens (dolin@ind.ku.dk). Materialet vil blive organiseret efter ESERA strands:

1. Læring af naturvidenskab (ESERA 1+2)

Kognitive, affektive, sociale aspekter af læring og læreprocesser. Begrebsforståelse. Repræsentationsformer. Motivation. Interesse.

2. Undervisning i naturvidenskab (ESERA 3+4+5)

Undervisningsdesign, praktisk arbejde/laboratoriearbejde, IBSE/UBNU, digitale ressourcer.

3. Videnskabsteori (ESERA 6)

4. Dialog og argumentation (ESERA 7)

Kommunikation, skrivning,

5. Naturvidenskabelig dannelse og kompetence (ESERA 8)

Scientific literacy, medborgerskab, socio-scientific issues, science capital.

6. Miljø, sundhed (ESERA 9)

Bæredygtighed, økologi, klimaændringer.

7. Ud af skolen aktiviteter

Museumsdidaktik, science center, zoo etc., informel læring,

8. Curriculum, læreplaner, uddannelsespolitik (ESERA 1o)

Læreplansarbejde, reformer, internationale studier (PISA, TIMSS), uddannelsesstrategier

9. Evaluering af elevlæring  (ESERA 11)

Tests, validitets- og pålidelighedsproblemer, formativ-summativ evaluering.

10. Kulturelle, sociale, kønsmæssige problemstillinger (ESERA 12)

Lighed og diversitet, to-sprogethed.

11. Læreruddannelse og -efteruddannelse (ESERA 13 + 14)

12. Metodologiske problemer i forskning i naturfagsdidaktik (ESERA 18)

Forskningstilgange, epistemologi, ontologi