Evaluering og læring i naturfaglig undervisning

Forskergruppen Evaluering og læring i naturfaglig undervisning undersøger læringsprocesser i naturfaglig undervisning på alle uddannelsesniveauer – primært i gymnasiet og på universitetet. 

Fotograf: Mikal Schlosser / www.mikals.dk

Gruppens primære fokus er forskning i evaluering af og for læring. Forskerne i gruppen undersøger blandt andet hvordan lærere kan operationalisere komplekse kompetencer (såsom undersøgelseskompetence, innovation, argumentation, modellering, dannelse og beslutningstagen) som læringsmål og evaluere elevers progression i forhold til at tilegne sig disse kompetencer. Desuden undersøger forskerne hvordan læreres professionelle udvikling bedst kan understøttes. Forskerne bruger både kvantitative og kvalitative tilgange i deres forskning og ofte kombineres forskellige metoder såsom interviews, spørgeskemaer og netværksanalyser.

Gruppens medlemmer har altid som mål, at deres forskning skal være direkte anvendeligt for praktikere, og det prioriteres derfor at afholde oplæg og workshops på skoler og andre institutioner om deres nyeste forskning. Har du behov for et oplæg/workshop på din institution af én af gruppens medlemmer om fx god evalueringspraksis, innovationskompetence eller feedbackgivning så kan du kontakte Jan Alexis Nielsen: janielsen@ind.ku.dk

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Jan Alexis Nielsen Institutleder +4535320361 E-mail
Jan Sølberg Lektor +4521697437 E-mail
Jesper Bruun Lektor +4535320391 E-mail
Robert Harry Evans Lektor +4535320341 E-mail

Kontakt

Lektor Jan Sølberg (forskergruppeleder) jans@ind.ku.dk

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.