Naturfaglig identitet, kultur og rum

Forskergruppen Naturfaglig identitet, kultur og rum undersøger hvordan forskellige deltageres engagement i naturfaglig uddannelse er situeret i de kulturer og rum de er en del af.

Forskergruppen udforsker børn, unge og (unge) voksnes deltagelse i naturfaglige kontekster fra folkeskolen til universitetet. Gruppen er interesseret i hvordan deltagelse er relateret til på den ene side deres ressourcer og erfaringer og på den anden side de specifikke kulturelle kontekster og de rum de deltager i.

Gruppens forskning fokuserer på at forstå hvordan deltagere med forskellige baggrunde og idéer om potentielle ønsker for fremtiden, forskellige interesser, værdier og deltagelsesmønstre tilbydes muligheder for at kunne se sig selv i og blive genkendt af andre inden for de pågældende naturfaglige kulturer.
Gruppen er særligt interesseret i at undersøge de kulturelle praksisser, som får betydning for at nogle børn og unge kan se dem selv i relation til forskellige naturvidenskabelige discipliner og bliver genkendt af andre som legitime deltagere, imens andre børn og unge bliver forhindret i at opnå den samme følelse af at høre til og blive genkendt.
Gruppen fokuserer på de måder naturfaglige praksisser og normer producereres på tværs af naturfaglige kulturer og rum, samt hvordan de enten fordrer eller hindrer udviklingen af bestemte naturfaglige identiteter.

Naturfaglige identiteter (Science Identities) er et centralt analytisk perspektiv til at forstå hvordan børn, unge og (unge) voksne med forskellige baggrunde finder meningsfulde måder til at blive inkluderet i naturfag og blive set som en naturfaglig person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andrea Fransiska Møller Gregersen Videnskabelig assistent +4535334255 E-mail
Ene Ernst Hoppe Ph.d.-studerende +4535334284 E-mail
Henriette Tolstrup Holmegaard Lektor +4535320386 E-mail
Katia Bill Nielsen Postdoc +4535326581 E-mail
Lars Ulriksen Professor +4535320338 E-mail
Lene Møller Madsen Lektor +4535320459 E-mail
Line Bruun Nicolaisen Postdoc +4535333962 E-mail

Kontakt

Lektor Henriette Tolstrup Holmegaard (forskergruppeleder), 
htholmegaard@ind.ku.dk

Eksterne forskere:

Navn Titel E-mail
Rie Hjørnegaard Malm Ph.d. E-mail