09. marts 2009

Naturvidenskabelige studiekompetencer i praksis

Projektet afsøgte om der kan identificeres særlige naturvidenskabelige studiekompetencer, som er nødvendige for at klare et studium ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, i hvilken udstrækning de studerende har disse kompetencer med fra gymnasiet. Projektet belyste dermed også overgangen fra gymnasium til naturvidenskabelig videregående uddannelse.

Projektbeskrivelse

Projektet havde to erkendelsesmål, som hang sammen, men ikke var fuldstændigt sammenfaldende.

  1. Er det muligt at identificere og beskrive en særlig naturvidenskabelig studiekompetence, og derudover: i hvilken udstrækning bærer de studerende en sådan med sig fra gymnasiet, i hvilken udstrækning mangler de studerende elementer af den, når de begynder på universitetet og er der kompetencer, de studerende har udviklet i gymnasiet, som de ikke har mulighed for at udfolde på studiet?
  2. Hvilke billeder og forestillinger har eleverne om at lære naturvidenskab, og om hvad naturvidenskab er, hvilke erfaringer gør de sig med studiet i løbet af det første studieår og hvilke billeder og forestillinger har de om naturvidenskab og om at lære det efter at have været igennem det første semester på universitetet?

Projektet omfattede en spørgeskemaundersøgelse blandt førsteårsstuderende samt et mindre antal kvalitative interviews.

En artikel med hovedresultater fra projektet findes i tidsskriftet MONA nr. 3, 2013.

Slutrapporten fra projektet kan findes på hjemmesiden fou.emu.dk.