1. juni 2010

Dialogisk undervisningsform i naturvidenskabelig museumsundervisning

Undersøgelse af en dialogisk undervisningsforms muligheder for at skabe en dialogisk diskurs i naturvidenskabelig museumsundervisning

Formålet med projektet var at udvikle og evaluere en teoribaseret undervisningsstrategi på naturvidenskabelige museer for gymnasieelever, der er bygget op omkring dialogiske processer. Målet for den udviklede strategi var at påvirke de studerendes snak hen imod en dialogisk diskurs. Hensigten var, at strategien vil give en "best practice", som kan inspirere og guide udviklingen af lignende strategier i andre museumskontekster.

Projektet gennemførtes af Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, i samarbejde med Pernille Hjort og Lars Green Dahl, Statens Naturhistoriske Museum.

Til projektet er i 2009 udarbejdet en forundersøgelse angående gymnasieelevernes forhåndsinteresser.

Projektets resultater er nærmere beskrevet i MONA 2010-3:

Projektet var finansieret af IND og løb fra marts 2009 til juni 2010.