3. februar 2010

Evaluering og udforskning af faciliterede studiegrupper

På DPU er der til forbedring af studiemiljø og frafaldsstatistikken iværksat tre faciliterede fora for studerende  i 2009 (i pilotfasen forår 2009 kun for studerende på pæd.psyk, modul 3 og 4): a. Faciliterede studiegrupper, der mødes en time før hver forelæsning i anerkendende og konstruktive processer mellem 2-4 studerende, b. Facilitering af en stærkere faglig identitet, bl.a. gennem virksomhedsbesøg, samt c. en faciliteret tirsdagsbar, hvor en faglig eftermiddag umærkeligt glider over i socialt samvær over middag og dans. IND er involveret i evaluering og udforskning af de faciliterede studiegrupper.

Projektet, som gennemføres af Hanne Adriansen, Institut for Læring, DPU, AAU og Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, løber fra 2009 - 2010.

Projektbeskrivelse:

Studiemiljøet på uddannelsesinstitutioner kan forbedres, hvis de studerendes samvær og videndeling faciliteres. Det kan være ensomt at gå til forelæsninger, og studiegrupper fungerer ikke altid lige godt. Men samvær og videndeling kan faciliteres, så de studerendes udbytte og glæde af hinanden øges. En facilitator styrer blidt diskussioner og samvær gennem korte processer, der involverer alle og fokuserer indsatsen, sådan at man lærer noget  - uden at det tager en evighed.  Der er afholdt workshops for 17 facilitatorer, der faciliterer hver deres studiegruppe inden de i kursets afholdte forelægninger.  I evalueringen af projektet laves der interviews med facilitatorerne for at få et indblik i deres rolle og udbytte af de faciliterede møder. Projektet søger endvidere at udforske relationen mellem deltagelse i faciliterede studiegrupper og de studerendes udbytte af forelæsningerne samt give en vurdering af hvor langt man kan komme med fastholdelse af studerende med minimal involvering af underviserne.