21. januar 2011

Læring af GIS - Undersøgelse af forskellige læringsstrategier hos studerende og deres relation til forskellige undervisningstilrettelæggelser

Projektet undersøger empirisk dialogen mellem underviser og studerende på to forskelligt tilrettelagte introduktionskurser til Geografiske informationssystemer. Projektet søger at afdække de studerendes læreproces i relation til deres læringsstrategi, selve GIS-softwaren samt deres løsning af geografiske problemstillinger.

 

 

 

 

 


Projektdeltagere:

Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Thomas Theis Nielsen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC.

Projektets varighed: 2008-2011