24. marts 2011

GIS som fagprofil

Hvordan skaber de studerende en fagprofil? 

Med henblik på at udvikle en teoretisk model samt på at forstå hvordan studerende udvikler en faglig identitet, blev der gennemført empiriske undersøgelser af 8 studerende, som deltog i universitetskurset "GIS i planlægning og ledelse".

Projektdeltagere:

Lene Møller Madsen, Frederik Voetmann Christiansen og Camilla Rump, Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet. 

Projektets varighed: 2008 - 2011.

Projektet er finansieret af IND. 

Læs mere på projektets engelske hjemmeside:

Billeder fra projektet: