5. juli 2011

SETAC - Science Education As a Tool for Active Citizenship

EU-projektet "SETAC" søger at forbedre elevers motivation for at lære naturvidenskab ved at investere i elevernes uddannelse, men også i lærerne. Konsortiet består af formelle såvel som uformelle undervisere og forskere, der arbejder med at udvikle koblinger mellem skolernes, universiteternes og science museernes ekspertiser, samt med at udvikle metoder der kan forbedre kvaliteten af naturfagsundervisningen, både i skolerne og på museerne.

Projektet omfatter 8 institutioner fordelt på 5 lande (Belgien, Danmark, Italien, Tyskland og Ungarn) og det bliver koordineret af Det Nationale Museum for Videnskab og Teknologi Leonardo da Vinci i Milano.

SETAC vil dels udvikle aktiviteter for skoler, der har til formål at give eleverne viden om naturvidenskabelige emner inden for sundhed, energi og klimaforandringer, skabe en bevågenhed omkring naturvidenskabens og teknologiens rolle i dagens samfund samt skabe dialog om aktuel naturvidenskab og teknologi.

Dels vil SETAC udvikle et lærerkursus for europæiske folkeskolelærere. Kurset vil blive designet til at engagere deltagerne i debat og udforskning af emner der er relateret til naturfagsundervisning og naturvidenskabelig dannelse. De emner der vil blive taget op er bl.a.: naturvidenskabens rolle i hverdagen, unges interesse for naturvidenskab og naturvidenskab som et redskab for undervisning og læring.

Læs mere på SETACs hjemmeside: http://www.museoscienza.org/setac/

Projektteam fra IND: Jens Dolin (projektleder), Nana Quistgaard og Bob Evans.

Projektet er finansieret af The European Union Lifelong Learning Programme (Comenius) og løber fra oktober 2008 til juli 2011