31. januar 2013

Unges valg, fravalg og fastholdelse på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

En undersøgelse af de unges valg af videregående uddannelse, særligt valg og fravalg af de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.

Formålet med forskningsprojektet er gennem nye perspektiver at bidrage til vores viden om unge og deres uddannelsesvalg. Det vil pege på initiativer som kan styrke rekrutteringen til og fastholdelsen af studerende på tek-nat-uddannelserne, samt fremme en mere ligelig kønsfordeling på uddannelserne. Det særlige ved projektet er, at det følger en gruppe unge fra slutningen af gymnasiet og gennem deres uddannelsesvalg i de følgende tre år. Dermed giver projektet indblik i, hvilke forhold som har indflydelse på, om de unge vælger en videregående uddannelse inden for teknik eller naturvidenskab (tek-nat, herunder matematik), og hvad som efterfølgende fører til at de fastholder eller opgiver at fuldføre en tek-nat-uddannelse.

Projektets varighed: Februar 2009 - januar 2013

IND-Projektdeltagere:
Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen, Henriette Tolstrup Holmegaard (ph.d.-studerende), Philipp Lorenzen (specialestuderende)