24. marts 2010

Vestafrikansk Netværk for studier af miljøændringer

Vestafrikansk Netværk for studier af miljøændinger 

Projektet indebærer etablering af et vestafrikansk netværk af universiteter involveret i fælles forsknings- og forsknings-kapacitetsopbygningsaktiviteter inden for anvendelse af jordobservations-data og GIS til studier af miljømæssige ændringer, herunder konsekvenser af klimaændringer på arealanvendelse og vandressourcer. 

IND's rolle er relateret til de uddannelsesmæssige aspekter af de tilknyttede phd. studerende. En detaljeret projektbeskrivelse samt billeder fra projektet kan ses på den engelske hjemmeside.